Centre of Expertise Urban Education

Samen opvoeden in de stad

Werken aan een sterke pedagogische omgeving

Project

Een sterke pedagogische omgeving zorgt ervoor dat jeugdigen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Maar wat is daar precies voor nodig, en welke rol speelt de samenwerking van professionals en andere opvoeders daarbij? In vier deelprojecten worden deze vragen beantwoord.

DOEL VAN DIT PROJECT

Ontwikkeling van een sterke pedagogische omgeving waarin jeugdigen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen

De zorg- en dienstverlening aan jeugdigen en hun ouders ziet er door veranderende wetgeving sinds 1 januari 2015 heel anders uit. Er ligt bijvoorbeeld een grotere nadruk op samenwerking en afstemming rond opvoeding, om beter aan te kunnen sluiten bij de behoeften van jeugdigen. Er wordt van professionals verwacht dat zij, wanneer zij een rol spelen in de opvoeding van jeugdigen, dit doen in samenwerking met de ouders en het sociale netwerk, maar ook vrijwilligers en andere professionals.

Het idee hierbij is dat zo een sterke pedagogische omgeving ontstaat, waarin jeugdigen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Maar hoe kunnen professionals dit samen met andere opvoeders het best vormgeven? Wie doet wat? Waar stopt de verantwoordelijkheid van de professional en waar begint die van een ander? Het doel van dit project is om deze vragen te beantwoorden, en daartoe zijn vier deelprojecten opgezet.

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

Vier deelprojecten die bijdragen aan ‘samen opvoeden in de stad’

De vier deelprojecten dragen bij aan het inzichtelijk maken en versterken van samenwerking en afstemming rond opvoeden in de stad. Een korte samenvatting per deelproject volgt, en de bijbehorende artikelen zullen (wanneer beschikbaar) onderaan te vinden zijn.

Producten

Deelproject 1

Hoe ervaren professionals samenwerking met andere professionals, vrijwilligers en ouders in Amsterdam?

Voor deelproject 1 zijn vragenlijsten afgenomen onder 268 professionals die werken met jeugd in Amsterdam. Bij het afnemen van deze vragenlijsten is er samengewerkt met studenten van de opleidingen Toegepaste Psychologie, Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. De deelnemende professionals komen uit drie werkvelden, namelijk: jeugdhulp, jongerenwerk en onderwijs.

Er is gekeken of er verschillen zijn tussen deze professionals in de mate van samenwerking met andere professionals, vrijwilligers en ouders. Uit dit onderzoek blijkt dat er verschillen zijn tussen de drie werkvelden in hoe de samenwerking met anderen ervaren wordt. Dit maakt duidelijk in welke werkvelden en met wie de samenwerking verbeterd moet worden.

Deelproject 2

Wat is er bekend over het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking?

Om goed aan te sluiten op de individuele behoeften van kinderen en jongeren, is interdisciplinaire samenwerking belangrijk. Dit blijkt echter lastig te zijn voor jeugdprofessionals. Daarom is in deelproject 2 in kaart gebracht wat er in de literatuur bekend is over het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking van professionals die met jeugd werken. Hieruit is een overzicht gekomen van zes elementen die interdisciplinaire samenwerking stimuleren. Ook geeft deelproject 2 inzicht in bestaande en onderzochte interventies op het gebied van interdisciplinaire samenwerking.

Deelproject 3

Werken aan de Pedagogische Civil Society? De stand van zaken.

Studenten Social Work en Pedagogiek worden opgeleid om ouders en kinderen te ondersteunen bij opvoeden en opgroeien. Zij gaan bijvoorbeeld werken als opvoedcoach, jeugdhulpwerker of jongerenwerker. In deze functies komen zij in contact komen met veel verschillende opvoeders met verschillende opvoedstijlen en achtergronden.

Deze diversiteit zorgt voor uitdagingen in de omgang met elkaar en zorgt voor uitdagingen in het vormen van een sterke pedagogische omgeving. Het doel van dit deelproject is kennis bieden aan docenten, studenten Social Work, Pedagogiek en professionals in de jeugdhulp over de ontwikkelingen in het preventieve jeugdbeleid, waaronder de stand van zaken rond de pedagogische civil society. Hierdoor worden zij bewust van de rol en invloeden van de overheid, burgers, en professionals in de omgeving waarbinnen zij functioneren.

Voor docenten en studenten is er een werkblad toegevoegd dat kan worden gebruikt als reflectie- en onderwijsmateriaal.

Deelproject 4

Wat is een (sterke) pedagogische omgeving en hoe verbeteren we die?

Het eerste doel van deelproject 4 is kijken wat precies in de praktijk en literatuur onder een (sterke) pedagogische omgeving wordt verstaan. Ten tweede wordt er een tool ontwikkeld en getest. Met deze tool kunnen professionals in hun omgeving kijken hoe de afstemming en samenwerking plaatsvindt en in welke mate sprake is van een sterke pedagogische omgeving. Tot slot wordt er, samen met ouders, vrijwilligers en professionals, gekeken wat nodig is om de pedagogische omgeving te verbeteren.

Dit onderzoek is een uitbreiding van het project Samen naar een Sterke Pedagogische Omgeving - SSPO van de NWA Startimpuls Veerkrachtige Samenlevingen. Met ondersteuning van UE is het consortium uitgebreid met twee basisscholen in Amsterdam.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Samen opvoeden in de stad is onderdeel van de programmalijn Grootstedelijke Opvoedingsvraagstukken, en is een initiatief van Leonieke Boendermaker, Sanne Rumping, Judith Metz, Ruben Fukkink.

Gepubliceerd door  Urban Education 21 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2017
Einddatum 01 feb 2019

Contact

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900