Centre of Expertise Urban Education

Samen naar beter basisonderwijs

Hogere kwaliteit door de introductie van peerreview

Project

In de periode 2014-2017 is door Pabo HvA, de Universitaire Pabo van Amsterdam en zeven Amsterdamse schoolbesturen voor primair onderwijs het model ‘Samen Opleiden in Amsterdam’ ontwikkeld. Het model geeft richting aan de verdere ontwikkeling van de opleidingspraktijk, en als onderdeel daarvan wordt nu peerreview geïntroduceerd.

DOEL VAN DIT PROJECT

Een systematiek van peerreview voor het basisonderwijs

In het model ‘Samen Opleiden in Amsterdam’ ligt de nadruk op het leren lesgeven en het functioneren als professional in een complexe, grootstedelijke omgeving. De bedoeling is dat leerkrachten basisonderwijs met zelfvertrouwen en veerkracht aan de slag kunnen, en dat ze daar komen door samen te onderzoeken en te professionaliseren. Het monitoren daarvan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, die moet plaatsvinden door de invoering van peerreviews.

In een peerreview wordt de kwaliteit van de Opleidingsschool kritisch bekeken door ‘peers’ (gelijken), professionals uit de opleiding en het werkveld die vanuit andere Opleidingsscholen betrokken zijn bij Samen Opleiden in Amsterdam. Aan het eind van dit project is de systematiek van peerreviews ontwikkeld, getest en geïmplementeerd.

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

Betere kwaliteit door onderzoekend werken

De betrokken opleidingen en de schoolbesturen willen het model toepassen om de kwaliteit van de opleiding van professionals vast te stellen en te garanderen. De peerreviews zijn hier een onderdeel van, dat periodiek uitgevoerd moet gaan worden. In dit project worden de peerreviews ontwikkeld en vormgegeven, waarbij niet alleen de inhoudelijke richting wordt uitgewerkt, maar ook de benodigde instrumenten en procedures. De resultaten hiervan worden in 2020 verwacht.

Wie zijn bij dit project betrokken?

De ontwikkeling van peerreviews voor ‘Samen Opleiden in Amsterdam’ is een initiatief van Anneke van der Linde en Johan Jelsma.

Gepubliceerd door  Urban Education 26 februari 2019

Project Info

Startdatum 01 jun 2018
Einddatum 01 jun 2020

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555