Centre of Expertise Urban Education

Non-verbale communicatie in een superdiverse klas

Hoe kunnen docenten omgaan met de variatie aan signalen, gebruiken en ander gedrag?

Project

In de superdiverse klassen van de grootstedelijke omgeving spelen vele culturen en gebruiken een rol. Het is voor docenten moeilijk om al deze – soms respectloze – non-verbale communicatie te herkennen, te plaatsen en er goed mee om te gaan. Dit project draait om het verbeteren van de handelingsbekwaamheid van docenten en studenten in situaties waarin non-verbale communicatie voorkomt.

DOEL VAN DIT PROJECT

Betere handelingsbekwaamheid onder docenten

De studenten die nu de lerarenopleiding doen en die later in de grote stad aan het werk gaan, krijgen te maken met een grote diversiteit aan culturen en gebruiken in de klas. Dat gedrag is niet altijd respectvol, en kan lastig te plaatsen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de soms ingewikkelde straattaal met onbekende woorden, of culturele of religieuze handelingen die uit een andere cultuur komen dan de docent.

Om docenten meer zelfvertrouwen en handelingsbekwaamheid te geven als zij hiermee in aanraking komen, moeten zij er op voorbereid worden. Het doel van dit project is deze non-verbale communicatie te benoemen, en de docenten in opleiding er op voor te bereiden.

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

Ontwerpen en testen van een lessenreeks voor studenten lerarenopleiding

In dit project wordt er een lessenreeks of workshop samengesteld waarin deze non-verbale communicatie aan bod komt. Er zal aandacht zijn voor het herkennen van dit gedrag, maar ook wat het betekent, en hoe ermee om te gaan. De strategieën die de docenten in opleiding leren verhogen hun handelingsbekwaamheid, hun zelfreflectie en daarmee hun zelfvertrouwen als zij het in de beroepspraktijk tegenkomen.

Het project doorloopt een aantal fasen. Ten eerste wordt er een lessenreeks van drie bijeenkomsten ontworpen. Deze lessenreeks wordt voorgelegd aan een panel van docenten, studenten en een onderzoeker, waarna de feedback wordt verwerkt. Daarna volgen twee pilotrondes, die beide geëvalueerd worden. Aan het eind ligt er een lessenserie die kan worden voorgelegd aan de lerarenopleidingen van de HvA om op te nemen in het curriculum.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Omgaan met non-verbale communicatie in de superdiverse klas is een initiatief van Gilian Held, Jasmijn Vosbergen en Charissa Doelwijt.

Gepubliceerd door  Urban Education 9 december 2019

Project Info

Startdatum 01 feb 2019
Einddatum 01 dec 2019

Locatie

Kohnstammhuis (KSH)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555