Centre of Expertise Urban Education

Jeugdhulp en inclusief onderwijs in de grote stad

Hoe verdiepen we het programma van de tweedegraads lerarenopleidingen op het gebied van jeugdhulp en passend/ inclusief onderwijs?

Project

Dit project is een inhoudelijke verdieping waar het gaat over leerlingen van voortgezet speciaal en passend onderwijs en het versterken van de praktische pedagogische en didactische vaardigheden van studenten op dit gebied. Hiervoor voeren we een ontwikkeltraject uit. De beoogde eindproducten zijn het ontwerp van een gezamenlijke minor en leerwerktaken complexe vaardigheden.

Doel van dit project

Het project ‘Passend onderwijs en jeugdhulp in de grote stad’ is een vervolg op het onderzoeksproject ‘Past passend onderwijs in het curriculum van de grootstedelijke tweedegraads lerarenopleidingen?’. Een aanbeveling van de onderzoeksgroep is om het huidige HvA-programma voor de tweedegraads lerarenopleidingen inhoudelijk aan te scherpen. Onder andere op het gebied van kennis over de doelgroep en organisatie van voortgezet speciaal en passend onderwijs en het versterken van de (praktische) pedagogische vaardigheden van tweedegraads studenten op dit vlak.

Om dit te concretiseren, willen we een ontwikkeltraject uitvoeren. De beoogde eindproducten zijn het ontwerp van een gezamenlijke minor voor Pedagogiek en de tweedegraads lerarenopleidingen. Daarnaast levert het project leerwerktaken op voor tweedegraads studenten en voor andere onderwijsprofessionals.

Resultaat van dit project

Met het onderzoek beogen we een bijdrage te leveren aan het onderwijs voor Pedagogiek en de tweedegraads lerarenopleidingen. Het thema is onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsvraag of ondersteuningsvraag.

De beoogde eindproducten zijn het ontwerp van een gezamenlijke minor ‘Jeugdhulp en onderwijs in de grote stad’ voor Pedagogiek en de tweedegraads lerarenopleidingen. De minor sluit aan bij de bestaande minor ‘Onderwijs en Jeugdzorg’, die al wordt aangeboden door Pedagogiek.
Daarnaast levert het project leerwerktaken op voor tweedegraads studenten en voor andere onderwijsprofessionals.

Tot slot levert de onderzoeksgroep een artikel voor een vaktijdschrift aan en doet aanbevelingen voor het management van de faculteit Onderwijs en Opvoeding.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het project is een samenwerkingsverband tussen de opleidingen pedagogiek en de tweedegraads lerarenopleidingen van de faculteit Onderwijs en Opvoeding. Daarnaast werken in dit project verschillende partners van meerdere opleidingsscholen van de tweedegraads lerarenopleidingen HvA samen.

  • De heer drs. J.A. Tak
    Docentonderzoeker pedagogiek

Praktijkprofessionals

Gepubliceerd door  Urban Education 11 december 2020

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 jul 2021

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555