Centre of Expertise Urban Education

Welke rol verwacht het hbo van studenten?

Het verbeteren van de opvoeding van kinderen en jongeren

Project

In een stedelijke onderwijsomgeving, en met een superdiverse studentenpopulatie als de HvA, is het belangrijk dat studenten kunnen groeien in hun rol als student. Hiervoor is het nodig te weten welke belemmeringen die verschillende groepen hierbij kunnen ervaren, en om een routekaart te ontwikkelen die studenten daarbij helpt.

DOEL VAN DIT PROJECT

Het in kaart brengen van de rol van hbo-student

Als studenten beginnen aan het hbo, dan wordt verwacht dat zij een bepaalde houding en gedrag aanleren. Het is voor instromende studenten echter niet altijd duidelijk hoe deze rol als hbo-student verschilt van hun voorgaande situatie, bijvoorbeeld die van vo-leerling of mbo-student. Deze onduidelijkheden belemmeren de mogelijkheden van studenten om zich hun rol als hbo-student eigen te maken.

Dit project heeft tot doel een overzicht te maken van de (soms impliciete en verborgen) verwachtingen en vereisten die het hbo aan studenten stelt. In hoeverre is de toerusting van verschillende groepen toereikend om zich de mores van het hoger onderwijs eigen te maken? Het onderzoek biedt inzicht in de kansen en knelpunten waar studenten met diverse achtergronden mee te maken krijgen, en hoe deze hen helpen of belemmeren hun rol als hbo-student succesvol te bekleden.

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

Routekaart voor hbo-studenten

Er wordt tijdens dit project een routekaart opgeleverd met een beschrijving van de verschillende dimensies van de studentenrol, met specifieke aandacht voor de benodigde competenties en communicatie daarover. De routekaart kan vervolgens als diagnostisch instrument worden ingezet in het secundair onderwijs, of als coachingsinstrument tijdens de Studiekeuzecheck of studieloopbaanlessen in het hbo, of als tool gebruikt worden door studentmentoren (peer mentors). Studenten kunnen de routekaart gebruiken om na te denken over waar ze naartoe werken, wat ze daarvoor al in huis hebben, en wat zij nog kunnen ontwikkelen – eventueel met hulp.

Ook voor docenten maakt de routekaart inzichtelijk hoe we studenten succesvol kunnen inwijden in het hoger onderwijs en haar eigen normen en waarden. Gezocht wordt naar de rol van de docent in het socialisatieproces van de student in het hbo.

Extra aandacht voor eerstegeneratiestudenten

Het leren vervullen van de rol van hbo-student kan vooral lastig zijn voor eerstegeneratiestudenten: studenten die als eerste in hun familie naar het hoger onderwijs gaan. Deze studenten hebben vaak minder mensen in hun omgeving die bekend zijn met de vereisten van het hbo, en die hen zouden kunnen helpen hun rol als hbo-student goed te begrijpen en te vervullen. In dit project is daarom speciale aandacht voor deze eerstegeneratiestudenten.

Download de presentatie en poster

Posterpresentatie Fiona Veraa

Posterpresentatie Fiona Veraa

Wie zijn bij dit project betrokken?

Dit onderzoek naar de hbo-studentenrol en (het verloop van) de rolontwikkeling van verschillende groepen hbo-studenten is een initiatief van Fiona Veraa, Margie Kessler en Freek van Aarst.

Gepubliceerd door  Urban Education 3 december 2019

Project Info

Startdatum 01 mrt 2018
Einddatum 31 dec 2018

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555