Centre of Expertise Urban Education

(Her)kennen wij elkaar: versterken van binding door cultureel responsief lesgeven

Hoe dragen trainees met een bi-culturele achtergrond bij aan de binding die studenten ervaren met hun onderwijsomgeving?

Project

In de grote steden bestaan superdiverse klassen waarin studenten met verschillende etnisch-culturele en/of religieuze achtergronden naast elkaar onderwijs volgen. Sommige studenten ervaren een grotere afstand tot school. Vooral als ze thuis een andere taal spreken en vanuit hun eigen cultuur met andere regels zijn opgegroeid dan de regels op school. Docenten kunnen de verschillende leefmilieus waarin studenten leven verbinden. Daarvoor heeft de HvA een traineeship ontwikkeld voor docenten met een bi-culturele achtergrond. In deze studie onderzoeken we hoe deze trainees bijdragen aan de binding die studenten met hun onderwijsomgeving ervaren en hoe hun manier van lesgeven een rol speelt in die relatie.

Doel van dit project

Amsterdam is een superdiverse stad; mensen van verschillende etnische afkomst, verschillende sociaaleconomische en religieuze afkomst en seksuele oriëntatie wonen dicht op elkaar. In de grote stad creëren studenten daardoor gezamenlijk superdiverse klassen. Dingen gaan op school anders dan thuis door de andere context of door andere termen en begrippen en studenten ervaren in hun klas andere activiteiten en gebruiken dan ze gewend zijn.

Het studiesucces tussen groepen studenten verschilt sterk. Zo is bekend dat eerste generatiestudenten, onder wie jongeren met een migratie-achtergrond, vaker uitvallen dan anderen. Er zijn verschillende knelpunten die deze uitval veroorzaken. Studenten hebben een grotere kans van slagen als ze zich op hun plek voelen in hun nieuwe onderwijsomgeving. Goede relaties met docenten en medestudenten blijken hieraan bij te dragen. Dit gebeurt vooral als studenten zich identificeren met de onderwijsomgeving en ervaren dat ze een volwaardig deel uitmaken van de schoolgemeenschap. Docenten kunnen die binding geven die studenten nodig hebben. Daarvoor heeft de HvA een traineeship ontwikkeld voor docenten met een bi-culturele achtergrond.

In deze studie onderzoeken we hoe deze trainee docenten bijdragen aan de binding die studenten met hun onderwijsomgeving ervaren, en hoe cultureel responsief lesgeven een rol speelt in die relatie. Cultureel responsief lesgeven betekent dat docenten op een manier lesgeven waarin ze aansluiten bij de culturele kennis en ervaring van studenten.

Resultaat van dit project

Dit project is een exploratieve studie. Met focusgroeponderzoek bij trainee docenten onderzoeken we de probleemstelling. We inventariseren hoe docenten zorgen dat studenten zich thuis voelen, hoe zij zorgen dat studenten de binding en een inclusief klasklimaat ervaren en hoe docenten daar rekening mee houden in hun manier van lesgeven.

De resultaten van het onderzoek worden gedeeld bij presentaties, symposia en in publicaties.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Wie zijn bij het project betrokken?

Het project is een samenwerkingsverband tussen de faculteit Onderwijs en Opvoeding en de Centrale Diensten van de HvA.

Bas Agricola, onderzoeker Lectoraat Kansrijke schoolloopbanen

  • Aliya Celik, projectmanager Diversiteit en Inclusiviteit

  • Werkstudenten

Gepubliceerd door  Urban Education 23 november 2021

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 jul 2021

Contact

Bas Agricola

Locatie

Kohnstammhuis (KSH)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555