Centre of Expertise Urban Education

De rol van (aankomende) VO docenten bij duurzaamheidseducatie in een grootstedelijke omgeving

Hoe stellen we (aankomende) docenten in staat om leerlingen in een grootstedelijke omgeving bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering?

Project

Duurzaamheid en klimaatverandering staan sterk in de maatschappelijke belangstelling. In Amsterdam is gebleken dat het bewustzijn van leerlingen over duurzaamheid en klimaatverandering sterk verschilt met het schooltype en de migratieachtergrond. Dit onderzoek heeft als doel om (aankomende) docenten in staat te stellen om leerlingen in een grootstedelijke omgeving bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering en hen een duurzaam handelingsperspectief te bieden.

Doel van dit project

In Amsterdam verschilt het denken van leerlingen over duurzaamheid en klimaatverandering sterk met het schooltype en de migratieachtergrond. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat voor leerlingen in zowel Amsterdam als Nederland klimaatverandering een ‘ver-van-hun-bed-show’ is. Om leerlingen in de gelegenheid te stellen duurzaamheid en klimaatverandering op zichzelf te betrekken is het van belang om de eigen leefomgeving er bij te betrekken. Daarnaast is het belangrijk om te kijken hoe duurzaamheid inclusiever kan worden zodat mensen met een migratieachtergrond, laagopgeleiden en mensen in lagere sociaaleconomische posities ook bij de duurzaamheidtransitie betrokken raken.

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe docenten van diverse schoolvakken hun rol hierin zien en vanuit welke visie en met welke werkvormen en inhoud ze lesgeven over duurzaamheid en klimaatverandering.

Resultaat van dit project

In het onderzoek wordt met enquêtes en interviews geïnventariseerd wat de rolopvatting en visie zijn van (aankomende) vo-docenten in het voortgezet onderwijs over duurzaamheidseducatie, hoe zij hierbij samenwerken binnen de schoolcontext, hoe docenten omgaan met verschillen in bewustzijn van leerlingen en hoe zij gebruik maken van de omgeving van de school om hun onderwijs bij deze thema’s vorm te geven.

De resultaten van dit onderzoek moeten de basis vormen voor een vervolgonderzoek dat gericht is op lesontwerp en ontwikkeling van lesmateriaal in samenspraak met (aankomende) vo-docenten.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het project is een samenwerkingsverband tussen de faculteit Onderwijs en Opvoeding en de faculteit Maatschappij en Recht.

Gepubliceerd door  Urban Education 11 december 2020

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 jul 2021

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555