Samen door de stad

Hoe werf je OV-coaches voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen?

De opleiding Communicatie onderzoekt en adviseert hoe de gemeente Amsterdam OV-coaches kan werven. OV-coaches helpen mensen met een beperking van spraak, zicht, gehoor, beweging of begrip die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Doelgroepenvervoer

In Amsterdam kan 1 op de 5 inwoners zich niet zelfstandig verplaatsen en zou dus in aanmerking komen voor het zogeheten doelgroepenvervoer, een verzamelterm voor aangepast vervoer.

Onderzoek opleiding Communicatie

Voor de gemeente Amsterdam onderzoekt en adviseert de opleiding Communicatie over de mogelijkheden en brengt in kaart wie de gebruikers zijn en hoe de gemeente de OV-coaches kan werven.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 1 oktober 2018