Sociale veiligheid

Gedragscode

De HvA wil een inclusieve hogeschool zijn, waar alle studenten en medewerkers zich welkom, thuis en uitgedaagd en veilig voelen en gelijke kansen krijgen.

Zie Instellingsplan - Hogeschool in 3D | 2021-2026 - HvA

De HvA heeft daarvoor verschillende initiatieven ontwikkeld, zoals uitbreiding van het aantal vertrouwenspersonen en verbetering van de informatievoorziening voor studenten en medewerkers. Ook zijn er meer professionaliseringmogelijkheden voor medewerkers en leidinggevenden. We organiseren gesprekken voor studenten met Stichting Gelijk Spel en Stichting Time Out. Dit doen we mede naar aanleiding van de ondertekening van het manifest van Amnesty International tegen seksueel geweld in december 2022.

In samenspraak met studenten en medewerkers komt er een nieuwe versie van de Gedragscode, die in het studiejaar 2023/2024 van kracht wordt.

Vanaf eind augustus 2023 voert de HvA een campagne over sociale veiligheid, met onder meer posters en stickers. Via een QR-code kunnen studenten en medewerkers een interne site bezoeken met informatie, tips en hulp over sociale veiligheid: Verantwoord gedrag (sharepoint.com) (inloggen met HvA-ID).

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 29 januari 2024