Sociale veiligheid: gedragscode

Ga in gesprek over gedrag

De gedragscode voor medewerkers en studenten is vernieuwd. In de vernieuwde code worden studenten en medewerkers vooral gestimuleerd om in gesprek te gaan over omgangsvormen.

In een sociaal veilige omgeving functioneren studenten en medewerkers het beste. De gedragscode is aangepast op basis van gesprekken met medewerkers en studenten. De komende weken wordt op Instagram, LinkedIn en op de schermen in de gebouwen aandacht gevraagd voor de vernieuwde gedragscode.

Voor medewerkers en studenten van de HvA: op https://mijnhva.nl/gedragscode-ga-in-gesprek (inloggen met je HvA ID) zijn naast de gedragscode tools, tips en informatie te vinden over hoe je met elkaar in gesprek gaat.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 7 maart 2024