Ombudsfunctionaris

Zoals veel grote organisaties beschikt de HvA over een ombudsfunctionaris. Dat is een neutraal persoon met wie medewerkers en studenten informeel en vertrouwelijk een klacht of probleem kunnen bespreken.

De HvA spant zich in voor zo goed mogelijk onderwijs en een soepel verloop van de dagelijkse gang van zaken. Maar de hogeschool is een complexe organisatie. Ondanks alle regels en inzet kan het zijn dat er iets misloopt, of dat er fouten worden gemaakt. Als zich een probleem voordoet en de betrokken partijen komen daar samen niet goed uit, dan kan de ombudsfunctionaris worden ingeschakeld. Iedere student en iedere medewerker met een vast of tijdelijk dienstverband kan bij deze persoon terecht.

In de A-Z voor medewerkers is meer informatie te vinden.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 4 juni 2024