Marktactiviteiten

De door de Hogeschool van Amsterdam verrichte marktactiviteiten passen in de missie van de hogeschool. Nieuwe initiatieven op dit terrein worden mede getoetst aan de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Dit betekent ondermeer dat deze activiteiten in lijn liggen met de activiteiten waar de hogeschool een rijksbijdrage voor ontvangt. De activiteiten verhogen de kwaliteit van het onderwijs, dragen bij aan de kennisoverdracht aan de maatschappij en sluiten aan op vastgestelde onderwijscurricula en onderzoekslijnen en/of ondersteunen die. Commerciële activiteiten worden behalve door de Hogeschool van Amsterdam ook aangeboden door andere - met de Hogeschool van Amsterdam verbonden - rechtsvormen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 mei 2021