Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Iets voor jou?

Werk jij als sportleraar, fysio- of oefentherapeut met sporters en podiumkunstenaars? En wil je hen ondersteunen om op een gezonde manier optimaal te presteren? Tijdens de master Performance, Sport & Health ontwikkel je je tot trainer of therapeut die als professioneel leider werkt met een multidisciplinair team rondom sporters en performers. Met als gezamenlijk doel om hen op een gezonde manier tot optimale prestaties te brengen. Op elk niveau.

Schrijf je in
Studenten en docent aan het woord

Dit ga je doen

De master Performance, Sport & Health duurt 2 jaar (deeltijd) en bestaat uit 6 blokken. Je volgt een programma dat aansluit bij je instroomprofiel: trainer of therapeut. Je werkt met casuïstiek die je inbrengt vanuit je eigen setting. Je leert daarin voorbij de grenzen van je eigen vak te kijken en optimaal samen te werken met andere professionals. Je vertaalt het geleerde naar concrete producten die je implementeert in je eigen praktijk.

Jaar 1

Je begint met de basis, het bestuderen van de fysieke en mentale ontwikkeling van sporters en podiumkunstenaars over hun hele carrière en mogelijke gezondheidsbedreigingen daarbij. Daarna verdiep je je in het begeleiden van individuele sporters of performers naar een doel in training of behandeling. De volgende stap is het begeleiden van een team richting hun prestatiedoel, waarbij ook veel aandacht is voor de bijkomende mentale processen en groepsdynamiek.

Jaar 2

In het eerste blok leer je te werken in groter verband: het optimaliseren van de organisatie door het ontwikkelen van meerjarig technisch beleid en het implementeren van nieuwe werkwijzen binnen meerdere teams of groepen. In de laatste 2 blokken werk je aan je afstudeeropdracht. Verder loop je tijdens de opleiding korte stages en volg je een aantal specialiserende workshops.

Bekijk het studieprogramma

Toelatingseisen

Vooropleiding en werkplek

Je bent direct toelaatbaar met een bachelordiploma Academie Leraar Lichamelijke Opvoeding, Oefentherapie of Fysiotherapie. Oefen- en fysiotherapeuten bezitten aanvullend een BIG-registratie. Daarnaast werk je tijdens de opleiding min. 8 uur per week op een relevante werk- of stageplek. Heb je een andere vooropleiding of geen werkplek? Neem dan contact op voor de mogelijkheden.

Lees meer over toelating

Benodigde tijd

20 uur per week

Je hebt 1 dag in de week contactonderwijs van 7 uur. Het contactonderwijs vindt plaats tijdens 40 weken. De zelfstudietijd komt neer op gemiddeld 14 uur per week.

Lees meer over studielast

Kosten

Collegegeld en extra kosten

De master Performance, Sport and Health is bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Houd naast het jaarlijks vastgestelde collegegeld rekening met kosten voor boeken en vakmaterialen van € 300 tot € 400.

Lees meer over studiekosten

Waarom de master Performance, Sport and Health?

  • Je vult het programma in vanuit je eigen setting en achtergrond.
  • Je leert vakoverstijgend werken en kunt dus de leiding nemen in een team van professionals rondom sporters en performers.
  • Veel aandacht voor het mentale aspect van gezond presteren.
  • Blessurepreventie als integraal onderdeel van behandeling en trainingsopbouw.
  • Je leert begeleiden en adviseren in integraal gezondheids- en prestatiemanagement op alle niveaus: niet alleen individuen en teams, maar ook organisaties, (zorg)instellingen en bonden.

Voor wie

  • Je wilt werken op het snijvlak van prestatie en gezondheid in de sport of podiumkunst.
  • Je bent geïnteresseerd in interprofessioneel samenwerken binnen begeleidingsteams, verenigingen of organisaties.
  • Je hebt een bachelor in Fysiotherapie, Oefentherapie of Leraar Lichamelijke Opvoeding.