Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studielast

De master Performance, Sport and Health duurt 2 jaar (24 maanden) en is verdeeld over zes blokken van elk 13 tot 14 weken.

Contact en zelfstudie 

De totale studielast bedraagt 1680 uur, waarvan 560 uur contactonderwijs (jaarlijks 280 uur). Dit contactonderwijs is in beide jaren geconcentreerd op 1 dag in de week van 7 uur onderwijs. Het contactonderwijs vindt plaats gedurende 40 weken. De zelfstudietijd over de gehele opleiding is 1120 uur. Dit komt neer op gemiddeld 14 uur per week, uitgaande van 80 onderwijsweken over twee jaar. 

Kennis direct toepasbaar in de praktijk 

Door het praktijkgerichte karakter van de opleiding kun je het geleerde direct toepassen in de praktijk. Voor deze master is, in goede afstemming met je werkgever, vereniging, gezelschap of organisatie een 'dienstverband' van minimaal 8 uur in een relevante setting vereist.  

Onderwijsvormen

Door gebruik van actuele casuïstiek uit de eigen (stage)praktijk of die van samenwerkingspartners,  kan er vanuit een ‘sense of urgency’ of ‘need to know’ worden gewerkt. Als student vergaar je daarbij kennis en vaardigheden en past dit onderzoekend toe, in samenwerking met collega-professionals uit de opleiding en praktijk. 

Het studieklimaat stimuleert ambitie en een hoog streefniveau, maar getuigt ook van vertrouwen in het leervermogen van studenten. Er wordt je begeleiding geboden waarmee dat streefniveau kan worden bereikt. Dit onderwijsconcept past bij een masteropleiding die voorbereidt op het vervullen van functies waarin een grote mate van professionele expertise en zelfstandigheid wordt gevraagd, waarin nauw samengewerkt wordt met een diversiteit aan andere disciplines, en een werkveld waarin topprestaties en innovaties de norm zijn.