Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Tijdens de master Performance, Sport and Health combineer je theorie met praktijk. Lees meer over wat je leert gedurende deze 2-jarige masteropleiding.

De master Performance, Sport & Health duurt 2 jaar en bestaat uit 6 blokken van 13 of 14 weken. Je volgt een programma van 20 uur per week dat aansluit bij je instroomprofiel: trainer of therapeut. Daarnaast ben je minimaal 8 uur per week werkzaam in een relevante setting. Je werkt met casuïstiek die je zelf inbrengt. Je vertaalt het geleerde naar concrete producten die je toepast in je eigen praktijk.

Thema's

De volgende 4 thema’s zijn leidend voor de opbouw van de opleiding:

Leven lang gezond presteren

In dit thema kijk je naar de fysieke en mentale ontwikkeling van sporters en performers over hun hele carrière. Je leert op basis hiervan didactische keuzes te maken en toe te passen. Verandering van blessureproblematiek en mentaliteit door de jaren heen komen daarbij aan de orde. Je leert je handelen wetenschappelijk te onderbouwen en hoe je complexe problemen (in samenwerking) kunt aanpakken. Je ontwikkelt voor dit thema een preventief trainingsprogramma voor een doelgroep uit je eigen setting.

Individu met een prestatiedoelstelling

De kern van dit thema is het analyseren van een vraagstuk van een individuele sporter of performer en het ontwikkelen van een onderbouwd trainings- of behandelplan dat hierbij aansluit. Dit plan is nadrukkelijk interprofessioneel: de trainer of therapeut zoekt samenwerking met andere disciplines om gezond presteren van het individu maximaal te faciliteren. Zowel de fysieke als de mentale aspecten van blessures of verminderd presteren komen daarbij aan de orde. Dit thema sluit je af met een opdracht waarin je een analyse en actieplan maakt bij een casus uit je eigen praktijk.

Team met prestatiedoelstelling

Sporters en performers maken meestal deel uit van een groter verband: een team, een orkest, een toneeltroep. Ook in individuele sporten, zoals judo, trekken sporters veel met elkaar op en trainen ze samen. In dit thema ligt de focus op het realiseren van een optimale prestatie van het team als geheel zonder het individu uit het oog te verliezen. Je creëert een jaarplanning voor een team uit je eigen organisatie, gericht op het optimaliseren van de prestatie aan de hand van bepaalde doelstellingen. Je leert de gezondheid en prestaties van het team monitoren en bijsturen.

Organisatie met prestatiedoelstelling

In dit thema draait het om de afstemming tussen verschillende groepen of teams binnen de organisatie waar zij onder vallen. De focus ligt daarmee op het optimaal laten presteren van de organisatie, zodat de teams en individuen binnen de organisatie ook optimaal kunnen presteren. Hier draait het om het ontwikkelen van meerjarig technisch beleid, maar ook om hoe je succesvol innovaties en nieuwe werkwijzen implementeert binnen meerdere groepen of teams binnen je organisatie.

Binnen deze thema’s komen in onderlinge samenhang 5 inhoudsgebieden aan de orde:

  • Fysiek functioneren en gezond presteren
  • Mentaal functioneren en gezond presteren
  • Didactiek
  • Onderzoek en Innovatie
  • (Inter)professioneel redeneren en samenwerken

Keuzemogelijkheden

Het competentieprofiel van de opleiding, de hoofdthema’s en onderwerpen zijn voor alle studenten gelijk. Binnen de thema’s en ontwikkelingslijnen zijn verschillen mogelijk, afhankelijk van je vooropleiding. De opleiding maakt vooral gebruik van integrale casuïstiek, waarin je als coach/trainer een andere verdieping op je voorkennis aanbrengt dan de therapeuten.  

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de master behaal je de opleidingsgraad master Master of Science (MSc) in Performance, Sport and Health. Meer informatie over de mastertitel vind je onder praktische zaken/bachelor-master (opent in nieuw venster)

Fysiotherapeuten worden na het afronden van deze master toegelaten tot het register sportfysiotherapie.

Hoeveel tijd kost deze master je per week?
Download de opleidingsflyer (pdf)
(opent in nieuw venster)