Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Master Performance, Sport and Health

Studieprogramma

Tijdens de master Performance, Sport and Health combineer je theorie met praktijk. Lees meer over wat je leert gedurende deze 2-jarige masteropleiding.

De master Performance, Sport and Health duurt 2 jaar en is verdeeld over zes blokken van 13 tot 14 weken. Binnen de eerste 4 onderwijsblokken staan de volgende thema’s centraal: Een leven lang gezond presteren; Individu met een prestatiedoelstelling; Team met een prestatiedoelstelling en Organisatie met een prestatiedoelstelling. De laatste twee blokken zijn gericht op de thesisfase.

Hoofdthema's

Het curriculum is opgebouwd uit 4 hoofdthema’s: 

  • Een leven lang gezond presteren
  • Individu met een prestatiedoelstelling 
  • Team met een prestatiedoelstelling
  • Organisatie met een prestatiedoelstelling 

Binnen deze hoofdthema’s wordt er gewerkt met dezelfde ontwikkelingslijnen: 

  • Fysiek functioneren en gezond presteren 
  • Mentaal functioneren en gezond presteren 
  • Onderzoek en Innovatie 
  • (Inter)professioneel redeneren en samenwerken 

Keuzemogelijkheden

Het competentieprofiel van de opleiding, de hoofdthema’s en onderwerpen zijn voor alle studenten gelijk. Binnen de thema’s en ontwikkelingslijnen kunnen er verschillen zijn, afhankelijk van je vooropleiding. Er wordt vooral gebruik gemaakt van integrale casuïstiek, waarin je als coach/trainer een andere verdieping op je voorkennis aanbrengt dan de therapeuten.  

Programma

OntwikkelijnFysiek functioneren en gezond presterenMentaal functioneren en gezond presteren Onderzoek &  Innovatie(Inter)professioneel redeneren en samenwerken Stage/ praktijk Persoonlijke en prof. ontwikkeling
Jaar 1     
Blok 1:Een leven lang presteren (10 EC)Motorische ontwikkeling, inspanningsfysiologie en trainingsleer, biomechanica en bewegingsanalyse Inleiding psychologie van sport & prestatie: levensloop, talent-ontwikkeling, motivatie, zelfregulatie, emotie, cognitie, commitment, gedragsverandering. Inleiding methoden epidemiologie, etiologie, preventie, modellen voor talentontwikkelingSysteembenadering van complexiteit, causaliteit, concepten en modelleren, Interprofessioneel redeneren en beslissen Uitwerking opdrachten in de praktijk
Blok 2: Individu met een prestatiedoelstelling (10 EC)Meten en verbeteren individuele fysieke prestaties gekoppeld aan sportspecifieke doelstellingen op termijn Mentale aspecten van presteren en blessures, mindset, concentratie, arousal en stress, zelfregulatie, mentale training, coaching. EBP in complexe performance context, ethiek, statistiek, meetinstrumenten, n=1 onderzoek (Inter)professioneel redeneren en EBP  in geïntegreerd gezondheids- en prestatiemanagement bij de individuele sporter 
Blok 3: Team met een prestatiedoelstelling (10EC)Monitoren/verbeteren fysieke belastbaarheid in groepsverband gekoppeld aan prestatiedoelstellingen voor seizoen Groepsdynamica en -ontwikkeling, teambuilding, doelgericht trainen op groepsniveau, educatie Toegepaste statistiek, effectonderzoek, kwalitatieve onderzoeksmethoden, en implementatie van innovaties IPRS bij de begeleiding van teams, sportploegen en hun begeleiders: dilemma’s en conflicten. Train de trainer 
Jaar 2     
Blok 4: Organisatie met een prestatiedoelstelling (10EC)Ontwikkelen van beleid en trainingsprogramma’s gericht op lange termijn prestatiedoelstellingen voor een organisatie.Psychologie van verandermanagement, organisatiesensitiviteit en cultuurveranderingKwalitatieve onderzoeksmethoden, evaluatie en borging innovatie: implementatie en kennistransfer IPRS in complexe   organisaties, afstemmen van doelen en belangen op verschillende niveaus, leiderschap, verandermanagementSettingspecifieke stages (2EC)
Blok 4 & 5: ThesisfaseMasterclasses (4 EC )Thesisfase inclusief onderzoeksplan (14 EC)

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de master behaal je de opleidingsgraad master Master of Science (MSc) in Performance, Sport and Health. Meer informatie over de mastertitel vind je onder praktische zaken/bachelor-master (opent in nieuw venster) .

Hoeveel tijd kost deze master je per week?
Download de opleidingsflyer (pdf)