Hogeschool van Amsterdam

Leraar Aardrijkskunde

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Aardrijkskunde. Bachelor, voltijd

Globalisering, klimaatverandering, ontwikkelingen aan de Amsterdamse Zuid-as; alles is Aardrijkskunde. Ben je geïnteresseerd in zowel sociale als fysische geografie? Wil je een directe impact hebben op jongeren? Dan is opleiding Leraar Aardrijkskunde iets voor jou! Je begeleidt leerlingen en leert hun de wereld anders te bekijken en begrijpen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren, vakkennis en vakdidactiek; de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht waarin je de theorie over didactiek en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage bij een opleidingsschool. We noemen deze combinatie van werken en leren ‘werkplekleren’. In het tweede en derde jaar verdiep je je vakkennis en je didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Ook kies je in het derde jaar een minor. In het vierde jaar kies je één van de afstudeerrichtingen: algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs, studeer je af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een praktijkonderzoek en een landelijke kennistoets.

Lees meer

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Als tweedegraads leraar aardrijkskunde kun je lesgeven in het vmbo of in de onderbouw havo/vwo.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een diploma havo, vwo of mbo-4.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 juni in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding