Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De voltopleiding Leraar Aardrijkskunde duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In alle jaren ga je aan de slag met je persoonlijke en professionele ontwikkeling als docent. Dat begint met het volgen van een brede module Oriëntatie op Onderwijs en Opvoeding. Vervolgens werk je elk studiejaar aan een aantal beroepsproducten. Hiermee oefen je om (vak)didactische en pedagogische theorie toe te passen in de lespraktijk.

Jaar 1

In jaar 1, het propedeusejaar, bouw je een stevige kennisbasis op in theoretische vakken. Daarnaast koppel je al die kennis aan actuele maatschappelijke vraagstukken in onze future planet cursussen. Uiteraard gaan we vaak naar buiten. Met als hoogtepunt een excursie van vijfdaags veldwerk in België. Kosten voor dit veldpracticum zijn ongeveer € 250.

Vanaf het eerste jaar sta je bij een van onze opleidingsscholen voor de klas en geef je al een aantal lessen. Deze combinatie van werken en leren noemen we ‘werkplekleren’.

Het nieuwe programma van de opleiding vind je vanaf 1 juli 2024 in de studiegids.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar aardrijkskunde.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?