Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De voltopleiding Leraar Aardrijkskunde duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een grote beroepsopdracht. De vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt leer je direct toe te passen in de beroepspraktijk. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. Je leert niet alleen met diverse methoden te werken, maar je moet ook in staat zijn om contextrijke lessenseries te ontwerpen en te demonstreren dat aardrijkskunde een maatschappelijk relevant vak is. In elke onderwijsperiode volg je onderwijs in elk van de drie pijlers.

Jaar 1

In jaar 1, het propedeusejaar, maak je kennis met een aantal kernthema’s in het vakgebied. Het zijn zowel fysisch als sociaal geografische modulen zoals Geologie, Klimaat, Ontwikkelingsgeografie en Culturele Geografie. Ook ga je begin juni 2022 vijf dagen op veldpracticum naar de Ardennen. Kosten voor dit veldpracticum zijn ongeveer € 250.

Vanaf het eerste jaar sta je bij een van onze opleidingsscholen voor de klas en geef je al een aantal lessen. Deze combinatie van werken en leren noemen we ‘werkplekleren’.

In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school en hoe er lesgegeven wordt en leer je de basis van het lesgeven. Ook volg je de module ‘De ontwikkeling van de adolescent’. 

Ben je benieuwd naar het volledige studieprogramma? In de studiegids(opent in nieuw venster) vind je uitgebreide informatie over jaar 1, 2, 3 en 4.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar aardrijkskunde.

Vraag hier de beknopte opleidingsflyer aan
(opent in nieuw venster)
Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?