Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

In totaal besteed je gemiddeld 40 uur per week aan de opleiding leraar Aardrijkskunde. Deze uren bestaan uit contacturen en zelfstudie.

Contacttijd

Je hebt in jaar 1 gemiddeld 20 contacturen per week. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen hoor- en werkcolleges (fysiek en online), studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding en tentamens. 

Zelfstudie

Naast de contacturen besteed je gemiddeld 15 to 20 uur per week aan zelfstudie. Je gaat alleen of met medestudenten aan de slag met projecten en onderzoek, maakt opdrachten en bereid je voor op lessen en tentamens. In het begin van het studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later in het jaar werk je steeds zelfstandiger. 

Bindend Studieadvies (BSA)

In het 1e studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimaal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het 2e studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.