Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

Oumaima El Mhassani

Student Leraar Aardrijkskunde voltijd

Testimonial Oumaima El Mhassani

"Ik heb voor de studie Leraar Aardrijkskunde gekozen, omdat ik de verhouding tussen mens en natuur heel interessant vind."

Nadat ik Evenementenorganisatie op het mbo had afgerond, wilde ik graag een opleiding tot leraar geschiedenis volgen. Er zijn alleen veel studenten en minder banen. Toen ben ik alle lerarenopleidingen met elkaar gaan vergelijken om zo een vervangende studie te vinden. Zodoende stuitte ik op de studie Leraar Aardrijkskunde. Ik kwam er al snel achter dat deze opleiding mij op het lijf geschreven is, dus heb ik mij ingeschreven. Dat had ik nooit verwacht, aangezien ik op de middelbare school aardrijkskunde zelfs had laten vallen.

Ik heb voor de studie Leraar Aardrijkskunde gekozen, omdat ik de verhouding tussen mens en natuur heel interessant vind. “Hoe beïnvloedt onze leefomgeving onze gewoontes?” “Hoe gaan wij met onze omgeving om en welke impact heeft dat?” Zo zijn mensen uit Azië anders opgevoed dan mensen uit Europa. Dat ligt aan de cultuur, maar bijvoorbeeld ook aan het klimaat. De grond in Azië is heel anders dan de grond in Europa. Daar verbouwen ze dus ander soort voedsel en dat zorgt weer voor een hele andere economie. In de studie leren we hoe je een gebied vanuit al deze verschillende invalshoeken kunt benaderen en onderzoeken. Het zijn actuele en toffe kwesties om met leerlingen over te praten.

In de opleiding is ook veel ruimte voor leren in de praktijk, naast je stages voer je ook regelmatig vakinhoudelijke veldpractica uit. Onlangs ben ik met een aantal klasgenoten naar Texel geweest een o.a. een aantal grondboringen te doen. We kregen gereedschap van school mee en moesten daarmee op zes verschillende plekken boren om te kijken wat er in de grond te vinden was. Het is heel leuk om zelf op onderzoek uit te gaan en de kennis die je in de theorie hebt geleerd aan de praktijk te toetsen. Vervolgens presenteer je je bevindingen aan de klas, dit is erg interessant en wakkert zo nu en dan discussies aan.

Ik loop stage op een middelbare school in Almere. Daar geef ik les aan twee tweedejaars havoklassen, en heb ik een eigen mentorklas. Ik leer ontzettend veel van het voor de klas staan. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat ik niet alles zelf in de hand heb. Als leerlingen slechte cijfers halen is dat niet per definitie mijn fout. Je krijgt een hele groep pubers niet altijd mee. Dat is ook niet erg, maar voor mij soms wel lastig om los te laten. Het is vallen en opstaan, maar daar word je een betere leraar van.

Vorig jaar heb ik stage gelopen op een vmbo school. Ik denk dat daar mijn hart ligt. Toch is het belangrijk om te leren werken met kinderen met verschillende achtergronden. Dat is goed voor je ontwikkeling als docent en als persoon. 

Na het afronden van deze opleiding ga ik waarschijnlijk weer lesgeven op het vmbo. Wellicht wil ik nog een eerstegraads bevoegdheid halen waarmee ik ook in de bovenbouw les mag geven. Maar dat ga ik dan naast mijn werk in deeltijd doen.