Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Hoe vinden jonge statushouders met psychische- en verslavingsproblemen de weg naar hulpverlening?

Project

Jonge mensen met een vluchtelingenachtergrond die zich mogen vestigen in Nederland zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische problemen en problematisch middelengebruik. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat jonge statushouders in Amsterdam veelvuldig last hebben van stemmingsklachten (60%), traumagerelateerde klachten (30%) en problematisch middelengebruik (17%). Deze statushouders hebben weinig kennis over middelengebruik, de relatie tot psychische problemen en de beschikbare zorg.

In november 2021 startte het door FNO Geestkracht gesubsidieerde onderzoek ‘GGZ en verslavingspreventie voor jonge statushouders: we doen het samen!’. Binnen dit project bewerkstelligen onderzoekers dat jonge statushouders eerder psychische- en verslavingsproblemen bij zichzelf (h)erkennen en hulp zoeken. Dit doen zij samen met jonge statushouders en met professionals van het Centre of Expertise Urban Vitality HvA, Jellinek, Pharos en de gemeente Amsterdam. Vanuit Jellinek kwam de vraag om een aanvullend onderzoek dat aansluit op bovengenoemd project.

Lector Corine Latour:

Mensen voor wie ‘een gewoon leven’ niet vanzelfsprekend is, krijgen de kans om hun leven beter en mooier te maken. Dat is zo bijzonder aan dit project.

Doel

Jonge statushouders vinden beter de weg naar GGZ- en verslavingszorg en vice versa, zodat zorgprofessionals psychische- en verslavingsproblemen sneller (h)erkennen en passende hulp kunnen bieden.

Methode

In dit PD traject gebruikt het projectteam Human Centered Design (HCD) als onderzoek- en innovatiemethode. HCD is een methode om producten of diensten te creëren die aansluiten op de wensen en behoeften van de eindgebruikers. Een ontwerpmethode waarbij je de eindgebruikers betrekt in het hele ontwerpproces. HCD is een beproefde methode om tot preventie in de gezondheidszorg te komen en om community based participatory research te versterken.

Verwachte resultaten/producten

Een dienst, proces, platform, product of een andere toepassing van technologie om opgedane kennis uit dit onderzoek breed toegankelijk en beschikbaar te stellen. Voor zowel jonge statushouders als welzijn- en zorgprofessionals. De inzet van ervaringskennis van jonge statushouders in de reguliere welzijns- en zorgverlening voor een laagdrempelige toegang tot de GGZ- en verslavingszorg.

Lector Marc Noom:

Het onderzoek behelst een zeer actueel onderwerp. Psychische en verslavingsproblemen bij jonge statushouders zijn niet goed zichtbaar, maar de impact ervan op hun dagelijks functioneren is groot.

Maatschappelijke impact

GGZ- en verslavingspreventie bij jonge statushouders. Dit leidt binnen deze groep tot een afname van gezondheidsverschillen, een afname in het gebruik van intensievere vormen van zorg en resulteert in een toename van goede gezondheid.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Onderzoekers ontwikkelen kennis over GGZ- en verslavingszorg in relatie tot jonge statushouders. Verder genereren zij kennis over het gebruik van Human Centered Design bij het innoveren van GGZ- verslavingspreventie onder jonge statushouders.

De opgedane kennis uit dit project maken onderzoekers beschikbaar voor opleidingen in het gezondheid-en sociale domein, bijvoorbeeld in het curriculum van minoren. Daarnaast verspreidt het projectteam de kennis uit dit onderzoek onder docenten van beide domeinen.

Betrokken lectoraten

  • Lectoraat Geintegreerde Complexe Zorg
  • Bijzonder lectoraat Voorkomen Externaliserend Probleemgedrag bij Jongeren

Externe partners

  • Jellinek Verslavingszorg
  • Gemeente Amsterdam (Annemiek Meeske)
  • Pharos
  • Stichting Ykeallo
  • Renske van der Linden (Sigra)
Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 31 aug 2028