Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Polderen met kennis III

De betekenis van ‘thuis’ en ‘de wijk’ vanuit de ervaring van kwetsbare groepen

Project

Zelfstandig wonen in de wijk iets sinds enkele jaren het credo voor het herstel en de maatschappelijke participatie van zogenaamde ‘kwetsbare groepen’. Tegelijkertijd zijn er zorgen bij beleidsmakers en uitvoerders binnen de gemeente en corporaties. Weet men wel de weg naar maatschappelijke voorzieningen te vinden? Wat zijn de gevolgen voor de leefbaarheid? En hoe betrek je deze groepen bij plannen voor de toekomst van de wijk? Hierbij staat een bestuurlijk perspectief op wat goed of prettig wonen en wat een goede wijk is centraal.

In dit project draaien we het perspectief om. Wat hebben kwetsbare groepen nu eigenlijk nodig om prettig te wonen? En wat verwachten ze van hun buurt? Aan de hand van storytelling en photovoice met leden van De Waterheuvel, een clubhuis voor mensen met psychiatrische achtergrond, brengen we de betekenis van een ‘thuis’ en ‘de wijk’ in kaart. Hierbij werken we samen onderzoekers van het lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek, welke in eerdere projecten veel ervaring met art-based onderzoeksmethoden hebben opgedaan.

Doel van het project is tweeledig. Enerzijds beogen we een ander perspectief te bieden op het huisvesten van kwetsbare groepen in de wijk, waarbij niet bestuurlijke maar vanuit de doelgroep zelf geformuleerde definities centraal staan. Daarnaast verkennen we de kansen van storytelling en photovoice als methoden om het perspectief van doelgroepen naar boven te halen die voor beleidsmakers vaak moeilijk bereikbaar zijn.

Polderen met kennis III is de derde pilot in een reeks projecten in samenwerking met de Amsterdamse School waarbij kennisdeling en leren in formele en informele netwerken centraal staat. Zie ook de resultaten van de eerste en tweede pilot.

Gepubliceerd door  Urban Governance 13 februari 2020

Project Info

Startdatum 01 dec 2018
Einddatum 31 jul 2019