Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Buurtcirkels

Burg naar de buurt?

Project

Onderzoeksprogramma Urban Management, Stedelijk Sociaal Werken, HVO Querido en Cordaan zetten de komende anderhalf jaar Buurtcirkels op en maken ze tegelijkertijd onderwerp van onderzoek. We doen dit in de Rivierenbuurt, de Banne/Noord, de Oosterparkbuurt en in Nieuw West.

In een Buurtcirkel ondersteunen 8-12 buurtbewoners, al dan niet met een psychische kwetsbaarheid, elkaar in een sociaal netwerk. Ze worden hierbij geholpen door een vrijwilliger en een coach.

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Ten eerste willen we inzicht bieden in de effecten van de Buurtcirkels op de kwaliteit van leven van deelnemers. Worden de deelnemers er gelukkig(er) van? Ten tweede willen we begrijpen hoe de sociale infrastructuur (invloed van de buurt) en de ketensamenwerking (ambulante keten, samenwerking formeel/informeel) inwerken op het functioneren van de Buurtcirkel.

Het onderzoeksproject Buurtcirkels is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam, Cordaan, HVO-Querido en de Gemeente Amsterdam. Het onderzoek vindt plaats in het kader van het speerpunt Urban Management (HvA) en heeft een looptijd van anderhalf jaar. De uitvoering ligt in handen van de lectoraten Stedelijk Sociaal Werken en Management van Cultuurverandering.

Gepubliceerd door  Urban Governance 13 februari 2020

Project Info

Startdatum 01 mrt 2018
Einddatum 31 dec 2019

Contact

dhr. M.A. Huber Msc.