Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Stimuleren van een pedagogisch klimaat in de buurt

Hoe kunnen we een prototype interventie doorontwikkelen om een pedagogisch klimaat in de buurt te stimuleren?

Project

De buurt waar kinderen opgroeien is belangrijk voor hun ontwikkeling. In dit project onderzoeken we werkzame elementen in interventies om een pedagogisch klimaat in de buurt te stimuleren. We gebruiken deze informatie voor doorontwikkeling van een prototype-interventie op dit terrein en verkennen de bruikbaarheid ervan in de praktijk.

Doel van dit project

Voor de ontwikkeling van jeugdigen zijn primaire opvoeders en andere opvoeders zoals docenten, jeugdwerkers, buren of vrienden belangrijk. Uit onderzoek weten we dat kinderen en jongeren die in buurten opgroeien waar relatief veel onderling toezicht is, een veiligere omgeving zijn voor jeugdigen dan buurten met weinig toezicht. Deze positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de buurt noemen we een pedagogisch klimaat. Uit onderzoek blijkt dat het (samen)werken aan een pedagogisch klimaat in de buurt niet vanzelf gaat. De diversiteit in buurten heeft hier bijvoorbeeld invloed op, doordat normen en waarden rond opvoeden kunnen verschillen. De inzet van interventies kan hieraan bijdragen. In dit project onderzoeken we de werkzame elementen in effectieve interventies voor een pedagogisch klimaat in de buurt. We gebruiken deze kennis voor doorontwikkeling van een prototype interventie gericht op het stimuleren van een pedagogisch klimaat.

Resultaat van dit project

In dit project beschrijven we middels literatuurstudie de werkzame elementen in effectieve interventies voor een pedagogisch klimaat in de buurt. We gebruiken deze kennis voor doorontwikkeling van een prototype interventie dat gericht is op het stimuleren van een pedagogisch klimaat in een superdiverse buurt. We verkennen de bruikbaarheid ervan in de praktijk met observaties, focusgroepen en een kort vragenlijstonderzoek. Hiermee onderzoeken we welke vormgeving voor uitvoering in de praktijk wenselijk is.

Producten

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het project is een samenwerkingsverband tussen de faculteit Maatschappij en Recht, de faculteit Onderwijs en Opvoeding, en praktijkpartners Swazoom en Trias Pedagogica .

Gepubliceerd door  Urban Education 21 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 jul 2021

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555