Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Werk na kanker

Promotieonderzoek Ingrid Boelhouwer

Project

'Werk na kanker' is een promotieonderzoek naar de invloed van de late gevolgen van kanker en de behandeling van kanker op het functioneren in werk. Ook de invloed van diverse andere factoren wordt onderzocht, zoals de regelmogelijkheden in het werk, de werkdruk, het gedrag van de leidinggevende of collega’s en het vertrouwen in het eigen kunnen. Ingrid Boelhouwer is in 2022 gepromoveerd op dit onderwerp.

Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek is nodig omdat er op dit moment nog onvoldoende bekend is over de groep werkenden waarbij de diagnose kanker langere tijd geleden is gesteld. Het onderzoek richt zich op alle mensen die werken na kanker, dus bijvoorbeeld in loondienst, als uitzendkracht, ondernemer of zzp’er.

Kanker en kankerbehandeling blijven vaak niet zonder gevolgen. Late gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn: vermoeidheid, concentratieproblemen, lymfeoedeem en de angst voor de terugkeer van kanker. Deze late gevolgen kunnen invloed hebben op het functioneren in werk en op werkvermogen.

Door dit onderzoek wordt duidelijk wat er nodig is zodat mensen die kanker hebben gehad, kunnen blijven werken en werkvermogen behouden. Deze informatie is niet alleen van belang voor diegenen die na kanker aan het werk zijn, maar ook voor hun collega’s, de leidinggevenden en iedereen die mensen met werk na kanker ondersteunt.

Symposium Werk & Kanker 24 juni 2022

Een kankerdiagnose zet vaak veel op z’n kop, maar iedere situatie is anders, ook ten aanzien van werk. Wat kan de rol van werk voor deze werkende zijn? Wat is er allemaal mogelijk in de werksituatie? En wat kan beter? Op 24 juni werd kennis en ervaring vanuit dit promotieonderzoek gedeeld tijdens een symposium op de Hogeschool van Amsterdam. Het event werd georganiseerd voor mensen die geconfronteerd werden met een kankerdiagnose, leidinggevenden, HR-professionals en andere professionals die te maken hebben met werkenden met of na kanker.
Bekijk hier het verslag van het symposium Werk & Kanker 2022

Drie deelonderzoeken

Het promotieonderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken:

1. Interviews (2019-2020)

Dit deelonderzoek bestaat uit interviews met leidinggevenden en professionals die ondersteuning bieden aan mensen die na kanker weer werken. In deze informatiebrief (pdf - 0,2 MB) staat extra informatie over de achtergrond en de uitvoering van dit deelonderzoek. Bekijk de samenvatting (pdf - 2,4 MB) voor de eerste resultaten.

De publicatie is hier te lezen.

2. Overzichtsstudie (2020)

Een overzichtsstudie over late effecten van kankerbehandeling, werkvermogen en hulpbronnen in het werk maakt duidelijk dat late effecten kunnen samengaan met een lager werkvermogen. Maar er is ook nog veel niet bekend. Wat is het verloop van werkvermogen door de tijd? En welke factoren zijn hierop van invloed? Denk hierbij aan fysieke en psychische factoren, maar ook het soort werk en de begeleiding. En wat kan er gedaan worden om het werkvermogen te stimuleren of te behouden? Deze vragen staan centraal in het derde deelonderzoek.

3. Dataverzameling vragenlijsten (2018-2020)

Voor dit deelonderzoek vulden 750 werkenden in 2018 een online vragenlijst in. Ongeveer 500 van hen vulden in 2019 ook een tweede vragenlijst in. Een derde en laatste vragenlijst loopt tot en met oktober 2020. Meer informatie over de achtergrond en uitvoering van dit onderzoek is te lezen in de informatiebrief. De eerste resultaten zijn gepubliceerd. Deze zijn HIER en HIER te lezen.

Om hoeveel mensen gaat het?

Steeds meer mensen krijgen kanker. In Nederland wordt de diagnose kanker jaarlijks bij meer dan 100.000 mensen gesteld. Dat betreft ieder jaar naar schatting circa 50.000 werkenden. De behandeling wordt steeds beter en de overlevingskans is door de jaren heen gestegen, waardoor steeds meer mensen die kanker hebben gehad weer aan het werk zijn of blijven werken. Bovendien gaat de pensioenleeftijd langzaam omhoog. Dit alles heeft tot gevolg dat de groep werkenden die in het verleden kanker heeft gehad, steeds groter wordt.

Onderzoeker (promovendus):

Promotor:

Copromotor:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 11 oktober 2023

Project Info

Startdatum 21 aug 2017
Einddatum 31 aug 2022