Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Zorgvrijwilligers in Amsterdam

Project

In opdracht van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven van de gemeente Amsterdam is het lectoraat Community Care in maart 2015 gestart met een onderzoek naar zorgvrijwilligers in Amsterdam.

Binnen dit onderzoek wordt getracht een beeld te schetsen van de zorgvrijwilligers in de gemeente Amsterdam en hun behoeften met betrekking tot hulp en ondersteuning. Doel hiervan is het ondersteuningsbeleid rondom zorgvrijwilligers beter vorm te kunnen geven. Dit onderzoek bouwt voort op het databestand van het project Informele Zorg en Diversiteit. Daarbij is een uitsnede gemaakt van de zorgvrijwilligers in Amsterdam en zijn verbanden tussen de verschillende (relevante) variabelen onderzocht. Het onderzoek wordt naar verwachting in mei 2015 afgerond.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 11 jun 2015

Contact

Linda Schmale

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900