Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Werkplaats jongerenwerk: jongerenwerk in VO-scholen

Project

September 2021 is de nieuwe Werkplaats Jongerenwerk gestart waarin Youth Spot in samenwerking met 25 studenten van de minor Jongerenwerk en jongerenwerkers en deskundigen van acht jongerenwerkorganisaties onderzoek doet naar jongerenwerk in school.

Jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs (VO) in de grote steden werken de afgelopen vijf jaar steeds meer samen om gezamenlijk een preventieve aanpak te bieden voor het voorkomen van schooluitval en het versterken van de schoolcarrière en ontwikkeling van leerlingen.

Er zijn aanwijzingen dat jongerenwerk in school bijdraagt aan een positief en veilig schoolklimaat, het versterken van de schoolcarrière, het verminderen van schooluitval van jongeren, en een positieve ontwikkeling van jongeren (Sarti et al., 2019; Rijnders et al., 2021). Er is echter nog nauwelijks onderzoek verricht naar de meerwaarde van jongerenwerk in school in Nederland.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om in VO-scholen waarbinnen het jongerenwerk actief is te onderzoeken wat de meerwaarde is van jongerenwerk in school en met behulp van deze inzichten het jongerenwerk in school (verder) te versterken.

Hoofdvraag onderzoek

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:

Wat is de meerwaarde van jongerenwerk in VO-scholen en hoe kan jongerenwerk in VO-scholen (verder) worden versterkt?

Opzet onderzoek

Om deze vraag te beantwoorden gaan 20 jongerenwerkers en 25 studenten begeleid door onderzoekscoördinatoren van jongerenwerkaanbieders, docenten van de minor Jongerenwerk en onderzoekers van lectoraat Youth Spot gedurende vijf maanden waarderend actie-onderzoek uitvoeren. Zij gaan gezamenlijk ontdekken wat de meerwaarde is van jongerenwerk in school. Daarnaast gaan zij nadenken over de gewenste toekomst van jongerenwerk in school. Vervolgens gaan zij een ambitie formuleren voor de komende periode gebaseerd op deze toekomstdroom. Tot slot worden er concrete afspraken gemaakt om jongerenwerk in school te versterken.

Opbrengsten onderzoek

Er vindt in februari 2022 een symposium plaats waarin de onderzoeksbevindingen met geïnteresseerden wordt gedeeld. Daarnaast worden de bevindingen verwerkt in een praktijkproduct (bijvoorbeeld brochure en/of korte film), een boekbijdrage en een artikel.

Werkplaats Jongerenwerk

Dit onderzoek is een onderdeel van de Werkplaats Jongerenwerk. In de Werkplaats Jongerenwerk werken onder leiding van het lectoraat Youth Spot studenten van de minor Jongerenwerk in de grote stad samen met jongerenwerkers en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Jongerenwerkers en hun organisaties dragen het thema aan en stellen hun praktijken open. Studenten, onder begeleiding van docenten, voeren het onderzoek uit. Het lectoraat Youth Spot draagt zorg voor aanvullend literatuuronderzoek, het benodigde instrumentarium, de verslaglegging van de verworven inzichten en de borging van de kwaliteit.

Dit jaar nemen jongerenwerkers en deskundigen deel van de jongerenwerkorganisaties: JoU - Dock – Dynamo – Swazoom – Meerwaarde – Combiwel, Per Mens en AM-Supportteam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 30 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2021
Einddatum 23 jul 2023