Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Werkplaats Jongerenwerk: Ervaringskennis in het jongerenwerk

Project

Het lectoraat Youth Spot onderzoekt de komende vijf maanden in samenwerking met studenten van de minor Jongerenwerk en jongerenwerkers vanuit zeven organisaties hoe jongerenwerkers ervaringskennis in het jongerenwerk benutten en verder kunnen versterken.

We zien in Nederland een toenemende interesse en erkenning voor het benutten van ervaringskennis binnen het sociaal domein. Ook jongerenwerkers gebruiken ervaringskennis in de ondersteuning van jongeren. Zij beschikken veelal over vergelijkbare ervaringen in het proces van opgroeien als hun doelgroep, zoals ervaringen met discriminatie, opgroeien in armoede of psychische kwetsbaarheid. Het delen van deze ervaringen kan werkzaam zijn in het opbouwen van een betekenisrelatie met jongeren en het bieden van passende ondersteuning. Daarnaast werken jongerenwerkers in de praktijk samen met peers of andere volwassenen die hun ervaringskennis bewust inzetten om jongeren te ondersteunen. Jongerenwerkers en hun organisaties hebben behoefte aan meer inzicht in hoe ervaringskennis in het jongerenwerk wordt benut, welke processen dit in gang zet en hoe dit verder kan worden versterkt. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:

Hoe benutten jongerenwerkers eigen of externe ervaringskennis en hoe kunnen ze deze kennis nog beter benutten om jongeren optimaal te ondersteunen in hun proces naar volwassenheid?

Opzet onderzoek

In de periode september 2022 t/m januari 2023 voert het lectoraat Youth Spot handelingsonderzoek uit in samenwerking met 16 jongerenwerkers, 21 studenten en docenten van de minor Jongerenwerk. Kwaliteitsborgers vanuit de betrokken jongerenwerkorganisaties sluiten aan om kennis uit het onderzoek te laten stromen in de eigen organisatie. Studenten verkennen de praktijk van de jongerenwerkers via o.a. interviews, observaties en casuïstiekbijeenkomsten. Resultaten worden gedeeld tijdens een slotbijeenkomst in januari 2023. Daarnaast worden de bevindingen verwerkt in een passend praktijkproduct en een artikel.

Werkplaats Jongerenwerk

Dit onderzoek is een onderdeel van de Werkplaats Jongerenwerk. In de Werkplaats Jongerenwerk werken onder leiding van het lectoraat Youth Spot studenten van de Minor Jongerenwerk samen met jongerenwerkers en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Jongerenwerkers en hun organisaties dragen het thema aan en stellen hun praktijken open. Studenten, onder begeleiding van docenten, voeren het onderzoek uit. Het lectoraat Youth Spot draagt zorg voor aanvullend literatuuronderzoek, het benodigde instrumentarium, de verslaglegging van de verworven inzichten en de borging van de kwaliteit.

Dit jaar participeren in de werkplaats: JoU - Dock – Dynamo – Swazoom – Meerwaarde – perMens en Presikhaaf University.

Download HIER de literatuurstudie

Meer informatie

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 15 februari 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2022
Einddatum 31 dec 2023