Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Samenspel tussen jongerenwerk en specialistische jeugdzorg

Project

De crisis in de jeugdzorg en aankomende bezuinigingen vragen om vernieuwende manieren om jongeren te helpen. De Amsterdamse jongerenwerk-, straathoekwerk- en jeugdzorgaanbieders intensiveren daarom hun samenwerking. Daarmee willen ze de groeikansen van jongeren tussen de 10 en 23 jaar vergroten, en de druk op de jeugdzorg verlichten. Het HvA-lectoraat Jeugdzorg brengt in beeld hoe de samenwerking verloopt.

Het is crisis in de jeugdzorg. Door personeelstekorten, hoge werkdruk, een toenemend aantal jongeren met complexe problematiek en een stagnerende uitstroom zijn de wachtlijsten in de jeugdzorg steeds verder opgelopen, zo ook in Amsterdam. Daarbovenop wordt er de komende jaren bezuinigd op de jeugdzorg. Er wordt dringend gezocht naar alternatieven om de jeugdzorg te ontlasten, en om groeikansen van de Amsterdamse jongeren in kwetsbare situaties te vergroten.

Een van de opties is om de samenwerking tussen jeugdzorgaanbieders, het jongerenwerk, en straathoekwerk te versterken. Eerder onderzoek laat zien dat dit voor groeikansen voor jongeren kan zorgen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie en dat het mogelijk een bijdrage kan leveren aan het ontlasten van de druk op de jeugdzorg (Sonneveld et al., 2021).

De onderzoeksaanpak

Doel van dit onderzoek is om gezamenlijk te leren en meer inzichten te krijgen over hoe de samenwerking kan worden versterkt en bij kan dragen aan betere ontwikkelingskansen voor jongeren en minder druk op de jeugdzorg.

De onderzoeksvraag

Wat zijn de randvoorwaardes, werkzame elementen en knelpunten van het samenspel tussen jongerenwerk, straathoekwerk, en jeugdhulp in Amsterdam?

“De jeugdhulpverlening en het jongeren- en straathoekwerk gaan meer dan nu complementair en gebiedsgericht werken. Dat doen we om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren, om de ondersteuning klein en normaal te houden waar mogelijk. En ook om ervoor te zorgen dat de jongeren - als en zolang nodig - passende aanvullende (en meer specialistische) ondersteuning of zorg krijgen.”

The Mall De Baarsjes, PerMens & Dock, 2023

Drie initiatieven

We onderzoeken drie initiatieven in Amsterdam waar de samenwerking wordt versterkt: in de Wijk, Samenspel West en Jongerenwerk in school. We houden groepsinterviews en individuele interviews met de projectleiders en betrokken jongerenwerkers, straathoekwerkers en jeugdhulpverleners.

Waar werken we naartoe

De bevindingen worden aan het einde van het onderzoek gebundeld in een onderzoeksrapportage. Het onderzoek biedt daarmee nieuwe praktijkkennis over het samenspel tussen jongerenwerk, straathoekwerk en jeugdhulpverlening. In de rapportage wordt weergegeven hoe de samenwerking versterkt kan worden. Hier is tot nu toe weinig onderzoek naar gedaan. Ook worden de bevindingen gepresenteerd tijdens symposia.

Het onderzoek versterkt naar verwachting ook de samenwerking tussen het jongerenwerk, straathoekwerk en de jeugd(specialistische) zorg in Amsterdam door het uitwisselen van voorbeelden en nieuwe inzichten. Ook andere regio’s kunnen zich hierdoor laten inspireren de samenwerking te starten of versterken.

Financiers

Betrokken lectoraten

Samenwerkingspartners

Projectgroep Samenspel Amsterdam. Met:

  • The Mall Amsterdam
  • Dock
  • PerMens
  • Combiwel
  • Swazoom
  • Dynamo
  • 10 ketenpartners hoogspecialistische jeugdjulp Amsterdam
  • Het ouder-kind team

Meer weten? Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 13 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 31 aug 2024