Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Werkplaats Jongerenwerk: preventie van jonge aanwas

Samenwerken aan positieve veiligheid

Project

Het lectoraat Youth Spot onderzoekt in dit project wat de rol is van jongerenwerkers en straathoekwerkers in het voorkomen van jonge aanwas. Met jonge aanwas worden jongeren tussen de 8 en 18 jaar aangeduid die risico lopen af te glijden naar ernstige vormen van jeugdcriminaliteit. Aan het vijf maanden durende onderzoek werken 30 studenten van de minor Jongerenwerk mee en 20 jongeren- of straathoekwerkers vanuit tien organisaties.

We zien in Nederland een verjonging en verharding onder een kleine groep minderjarigen die betrokken is bij ernstige geweldsdelicten (De Jong, 2022; Wijers, 2022; Van der Laan et al.,2021). Jongerenwerkers en straathoekwerkers werken samen met tal van andere partners om te voorkomen dat jongeren afglijden richting de criminaliteit. Door ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit ontstaat er echter steeds meer spanning tussen de preventieve rol van het jongerenwerk en de inzet op risicogroepen binnen het Jeugd & Veiligheid domein. Er worden ook vragen gesteld of het jongerenwerk toereikend is voor preventieve interventies gericht op de jonge aanwas (De Jong, 2022).

Wat mag er van het jongeren- en straathoekwerk verwacht worden? Waar liggen de grenzen van hun inzet, en wat is hun rol in het voorkomen van jonge aanwas? Doel van dit project is hier inzicht in te krijgen en een visie te ontwikkelen op de rol en bijdrage van het jongerenwerk en straathoekwerk in/aan de preventie van jonge aanwas.

De aanpak: samenwerking tussen studenten en jongerenwerkers

Onder leiding van het lectoraat Youth Spot werken studenten van de Minor Jongerenwerk in de werkplaats samen met jongerenwerkers en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Met behulp van praktijkgericht waarderend actie-onderzoek wordt gekeken hoe jongerenwerkers en straathoekwerkers invulling geven aan de preventie van jonge aanwas, wat hun gewenste rol en bijdrage is, en wat hiervoor nodig is. Waarderend actie-onderzoek gaat uit van kansen en mogelijkheden en gebruikt die als vertrekpunt voor positieve veranderingen (Cooperrider, 2005). De methodieken die we hiervoor gebruiken zijn observaties, interviews en visie- en ontwerpbijeenkomsten.

Jongeren blijven langer uit beeld van politie en andere partners, om vervolgens ogenschijnlijk uit het niets in verband te worden gebracht met heftige High Impact delicten. Tegen deze achtergrond, is het van belang om opnieuw stil te staan bij de rol van het Jongeren- en straathoekwerk, de samenwerking tussen het jongeren- en straathoekwerk en de wat er van deze partijen gevraagd kan worden binnen het domein Jeugd & Veiligheid.

Samen voor jongeren Amsterdam
(Combiwel, DOCK, Dynamo, perMens, The Mall deBaarsjes, Venzo-Swazoom)

Resultaten en eindproducten

Dit onderzoek geeft inzicht in hoe jongerenwerkers en straathoekwerkers kunnen bijdragen aan het voorkomen dat minderjarige jongeren afglijden naar ernstige vormen van jeugdcriminaliteit. We werken toe naar vijf concrete resultaten en producten:

 1. Professionele ontwikkeling van jongerenwerkers, studenten en docenten door deelname aan de werkplaats;
 2. Portfolio’s als tastbaar eindproduct van studenten voor jongerenwerkers waarin alle stappen die met de jongerenwerkers zijn doorlopen staan beschreven;
 3. Een bijdrage in het handboek Jongerenwerk, een uitgave van het lectoraat Youth Spot;
 4. Een wetenschappelijk artikel in een vakblad voor jongerenwerkers of sociaal werkers;
 5. Een praktijkproduct voor jongerenwerkers dat in samenspraak met praktijkpartners wordt ontwikkeld.

Naast de inhoudelijke inzichten levert dit project ook inzichten op over hoe wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek in samenwerking met professionals, studenten en docenten kan worden uitgevoerd.

Over de Werkplaats Jongerenwerk

In de Werkplaats jongerenwerk werken sinds 2010, onder begeleiding van het lectoraat Youth Spot, studenten en docenten van de minor Jongerenwerk samen met jongerenwerkers, en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Jongerenwerkers en hun organisaties dragen jaarlijks een thema aan en stellen hun praktijken open. Via praktijkgericht onderzoek is de inzet om gezamenlijk nieuwe kennis te ontwikkelen en het jongerenwerk te versterken. Onder begeleiding van onderzoekers werken jongerenwerkers en studenten samen tijdens interactieve bijeenkomsten en onderzoeksactiviteiten in het veld, zoals bij observeren en interviewen.

De samenwerkingspartners

 • JoU
 • Dock
 • Dynamo
 • Venzo-Swazoom
 • Meerwaarde
 • Combiwel
 • Per Mens
 • Wijkz
 • De Schoor
 • Gro-up
 • HvA Minor Jongerenwerk

Meer weten? Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 23 januari 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 31 jan 2024