Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Jongerenwerk in online leefwereld van jongeren

Project

In de periode mei 2020 - mei 2023 voert Youth Spot in samenwerking met 14 jongerenwerkorganisaties in Nederland een onderzoek uit naar jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren.

Fase 1 Vooronderzoek (mei t/m okt 2020)

Fase 1 bestaat uit:

 • Photovoice door jongeren
 • Vragenlijstonderzoek onder ouders, mensen uit informeel netwerk, school/werk, politie, wijkteams en gemeenten
 • Een Delphi-studie onder jongerenwerkers en geeft helderheid over de rol van het jongerenwerk in de online leefwereld.

Inmiddels is een brochure verschenen over ontwikkelingsbehoeften van jongeren in de online leefwereld en methodieken waarmee jongerenwerkers door in te spelen op deze ontwikkelingsbehoeftes bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van jongeren. Er verschijnt nog een artikel over de rol van jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren.

Fase 2 Ontwerpen (nov 2020 t/m juni 2021)

Fase 2 bestaat uit het in co-creatie met jongeren, jongerenwerkers en docent-onderzoekers ontwerpen van drie methodieken voor het werken in de online leefwereld:

 1. Online als Vindplaats
 2. Signaleren Online
 3. Begeleiden Online

Eindproducten van fase 2 zijn vier concept-methodieken:

 • Vindplaats
 • Signaleren
 • Groepsgericht ondersteunen en Individueel Ondersteunen
 • Een artikel over de mogelijkheden voor jongerenwerkers om de uitwerking van de online leefwereld op de ontwikkeling van jongeren te beïnvloeden.

Fase 3 Evalueren (juli 2021 t/m april 2022)

Fase 3 bestaat uit het toepassen van de methodieken in de online jongerenwerk-praktijk en monitoren van de uitwerking op de ontwikkeling van jongeren met logboeken, intervisie en vragenlijsten onder jongeren (0 en 1-meting).

Eindproduct van het project is het Handboek Jongerenwerk in de online leefwereld. Aanvullend publiceren we een artikel: Bijdrage jongerenwerk in online leefwereld aan vergroten ontwikkeling van jongeren”.

Samenwerkingspartners

Dit project is mogelijk gemaakt door SIA RAAK-Publiek subsidie en eigen bijdragen van partners en de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat Youth Spot – Jongerenwerk werkt voor de kennisverspreiding samen met: BVJong, Nederlands Jeugdinstituut, Sociaal Werk Nederland, Movisie, Verdiwel en Hogeschool van Amsterdam.

Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam wordt gevormd door:

 • dr. Stijn Sieckelinck
 • dr. Willeke Manders
 • Dejan Todorović MSc.
 • Rosa Koetsenruijter MSc.
 • Daniel Tempelman MSc.

Publicatie(s):

Voor vragen:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 19 september 2023

Project Info

Startdatum 01 mei 2020
Einddatum 31 mei 2023