Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Betekenis Jongerenwerk voor jongeren in specialistische jeugdzorg

Er is nog weinig kennis beschikbaar over hoe het jongerenwerk van betekenis is voor jongeren die naast deelname aan jongerenwerk specialistische jeugdhulp ontvangen

Project

De toenemende druk en de complexiteit van hulpvragen in de jeugdzorg lijken te vragen om een sterkere ‘brugfunctie’ tussen jeugdzorg en jeugdwelzijn. Naast dat een sterkere brug tussen jeugdzorg en jeugdwelzijn voordelen zou kunnen opleveren met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling, het herstel en maatschappelijke participatie van jongeren die specialistische jeugdhulp ontvangen, zou de combinatie mogelijk ook de jeugdhulp kunnen ontlasten. Er is nog weinig kennis beschikbaar over hoe het jongerenwerk van betekenis is voor jongeren die naast deelname aan jongerenwerk specialistische jeugdhulp ontvangen.

Lectoraat Youth Spot doet in opdracht van het ministerie van VWS & Sociaal Werk Nederland verkennend onderzoek naar hoe het jongerenwerk als collectieve welzijnsvoorziening van betekenis kan zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, herstel en versterking van maatschappelijke participatie van jongeren (16-23 jaar) die specialistische jeugdzorg ontvangen voor psychische of gedragsproblematiek. Naast inzicht te genereren in hoe het jongerenwerk voor betekenis is voor deze groep willen we via het onderzoek ook meer zicht krijgen op wat in het jongerenwerk als betekenisvol wordt ervaren door deze groep en wat bevorderende factoren zijn die ertoe kunnen bijdragen dat het jongerenwerk van betekenis kan zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, herstel en versterking van maatschappelijke participatie van jongeren die specialistische jeugdhulp ontvangen.

Interviews met jongeren, jeugdhulpverleners en jongerenwerkers in zeven gemeenten worden gehouden in maart 2021. Resultaten van het onderzoek worden verwacht in het voorjaar 2021.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jolanda Sonneveld (j.j.j.sonneveld@hva.nl), senior onderzoeker lectoraat Youth Spot.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 12 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2021
Einddatum 31 mei 2021