Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Youth Organizing

Project

In 2013-2016 verricht het lectoraat Youth Spot samen met 25 studenten van de minor Jongerenwerk in de grote stad onderzoek naar de uitvoering van Youth Organizing binnen zes Amsterdamse jongerenwerkprojecten.

Eigen verantwoordelijkheid

Youth Organizing is een nieuwe werkwijze van het jongerenwerk die jongeren uitnodigt, activeert, motiveert en ondersteunt om zelfstandig activiteiten op te zetten en te onderhouden. Hierbij gaat het erom dat jongeren het initiatief nemen, regie hebben over en verantwoordelijkheid dragen voor de activiteit en tenslotte zorgen voor de praktische realisatie ervan.

Jongeren als producent

Youth Organizing als werkwijze binnen het jongerenwerk stijgt onder invloed van Welzijn Nieuwe Stijl en bezuinigingen in populariteit. Immers, zowel financieel als vanuit het perspectief van activeren van jongeren is het interessant om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om jongeren in te zetten als producent. Hoewel hiermee in de praktijk steeds vaker wordt gewerkt, is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de uitvoering daarvan.

Onderzoeksproject

Dit onderzoek, dat met hulp van studenten is uitgevoerd, heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport en een methodiekbeschrijving voor mbo, hbo en praktijkwerkers.

Portfolio Jongerenwerk

Dit onderzoek is een onderdeel van Portfolio Jongerenwerk. Binnen dit meerjaren onderzoek staan de tacit knowledge, de werkstijlen en de strategieën van jongerenwerkers en hun organisaties centraal. Jaarlijks beschrijft Youth Spot van iedere grote Amsterdamse jongerenwerkaanbieder een activiteit aan de hand van een vaste systematiek door middel van de partnership approach.

Publicaties

- Onderzoeksrapport

- Methodiekbeschrijving

- Artikel

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 12 nov 2013
Einddatum 22 dec 2016

Contact

Judith Metz

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900