Kenniscentrum Maatschappij en Recht

WRAP: Wellness Recovery Action Planning

Inzet van herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid

Project

Binnen de Amsterdamse WMO-werkplaats werken onderzoekers en ervaringsdeskundigen van de Herstelgerichte tak aan implementatie, ontwikkeling en beschikbaarheid van de methode WRAP voor mensen met problemen op het gebied van GGZ, maatschappelijke opvang, armoede en welzijn. Dit doen zij samen met de partners uit het werkveld: Phrenos/steunpunt WRAP, HVO-Querido, Leger des Heils, Ingeest en Arkin. Gezamenlijk zetten zij zich ook in om WRAP meer bekendheid binnen het onderwijs te geven.

WRAP - methode

Achtergrond, inhoud en onderzoek

Het ' Welness Recovery Action Planning' (WRAP) is eind jaren '90 ontwikkeld in Amerika door cliënten die zich niet gehoord en geholpen voelden binnen de psychiatrie. Zij ontwierpen een zelfmanagement tool waarbij welness centraal staat en die gebaseerd is op concepten als ervaringsdeskundigheid, zelfregie en herstel. Inmiddels traint het ' Copeland Center for Wellness and Recovery ' wereldwijd duizenden mensen in WRAP. De methode is eind 2011 officieel in Nederland geïntroduceerd.

WRAP is bedoeld om mensen met ontwrichtende psychiatrische ervaringen te ondersteunen om (weer) regie te krijgen over hun leven. De kracht van WRAP zit onder andere in de werkvorm binnen de WRAP groep met deelnemers met herkenbare ervaringen, problemen en emoties. De groep wordt ondersteund door ervaringsdeskundige facilitators die dit proces zelf ook hebben doorgemaakt. Vanuit een samenwerking tussen Arkin, GGz InGeest en GGz Dijk en Duin is in oktober 2012 de eerste WRAP-training van start gegaan.

Vanuit het RAAK-project Who Knows?!is vervolgens een oriënterend onderzoek gestart naar de ervaringen met WRAP binnen de eerste groep van WRAP facilitators die sinds begin 2012 in hun eigen organisaties actief bezig zijn met het trainen van de WRAP-groepen.

De uitkomsten van dit onderzoek staan beschreven in de Praktijkbeschrijving WRAP.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2012

Contact

Paulina Sedney
Karla Nijnens
Saskia van Dorp
Eefje Driessen

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900