Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Verschraalde voorzieningen, verschraalde ontplooiing?

De vraagzijde in beeld

Project

Hoe ervaren bewoners van aandachtswijken de kwantiteit en kwaliteit van laagdrempelige collectieve voorzieningen in hun buurt? Komen ze er voor ontmoeting en ontspanning of ook voor ontplooiing? En voldoen de voorzieningen aan deze vraag of niet?

Azhar J - Unsplash

Deze verkenning van het bewonersperspectief bouwt voort op een narratieve studie naar het professionele perspectief op het functioneren van collectieve ontplooiingsgerichte voorzieningen in een Amsterdamse en een Zaanse aandachtswijk (Huwaë et al, 2023).

Over het onderzoek

Dit onderzoek is een deelstudie die wordt uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma 'De stad voor iedereen' van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Dit programma is gericht op de ruimtelijke ongelijkheid en de toegankelijkheid van stedelijke collectieve voorzieningen.

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de perspectieven en ervaringen van bewoners in aandachtswijken met betrekking tot openbare voorzieningen. In het bijzonder kijken we naar de ervaren impact van verschraling op ontplooiing en op volwaardig meedoen in de samenleving. We verwachten hiermee meer inzicht te krijgen in de meest relevante voorzieningen voor wijkbewoners. Daarnaast hopen we dat het onderzoek aanknopingspunten biedt voor hoe voorzieningen competentie-ontwikkeling en kansengelijkheid kunnen versterken.

Onderzoeksopzet en methode

Het onderzoek bestaat uit een survey, interviews en observaties. In de survey worden data verzameld in wijken in Amsterdam en in Zaanstad. Dataverzameling middels interviews en observaties vindt plaats in Kogerveldwijk in Zaanstad en in Osdorp-Midden in Amsterdam.

Dit onderzoek wordt afgerond met een rapport, enkele artikelen en een bijeenkomst voor professionals uit de praktijk, bewonersgroepen, en relevante beleidsmakers in MRA. Het doel van deze bijeenkomst is valorisatie en het gezamenlijk nadenken over hoe het onderzoek kan doorwerken in de praktijk (en in het onderwijs van HvA en VU).

Externe partners en stakeholders

  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • Gemeente Amsterdam
  • Gemeente Zaanstad
  • Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
  • !Woon

Betrokken lectoraten

Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk

Betrokken medewerkers

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 13 mei 2024

Project Info

Azhar J - Unsplash
Startdatum 01 jan 2023
Einddatum 31 dec 2023

Contact

Sylvia Huwaë