Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Verschraalde voorzieningen

Project

De aanwezigheid en kwaliteit van collectieve voorzieningen in wijken is van invloed op de ontplooiingsmogelijkheden van bewoners in kwetsbare posities. Er leven binnen de MRA zorgen dat collectieve voorzieningen in aandachtswijken kampen met (relatieve) ‘verschraling’ en ‘onderbedeling’. Deze zorgen zijn het startpunt van ons onderzoek waarbij we ons richten op de ontwikkelingen van collectieve basisvoorzieningen en op een brede definitie van ontplooiing.

Azhar J - Unsplash

In ons onderzoek willen de volgende deelvragen adresseren: (i) wat is er in de literatuur bekend over de rol van collectieve basisvoorzieningen in de ‘geography of opportunity’? (ii) hoe is de (ontwikkeling van) bereikbaarheid van ontplooiingsgerichte collectieve basisvoorzieningen in de metropoolregio Amsterdam gespreid over de ruimte en naar verschillende bevolkingsgroepen, (iii) hoe functioneren in een aantal aandachtswijken in de MRA volgens street level professionals ontplooiingsgerichte collectieve basisvoorzieningen? En (iv) hoe kan aan de hand van een aantal indicatoren de kwaliteit van ontplooiingsgerichte collectieve basisvoorzieningen door bewoners beoordeeld worden?

Betrokken partijen

  • Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk (HvA)
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • Kenniscentrum Ongelijkheid
  • Gemeente Amsterdam
  • Gemeente Zaanstad

Betrokken medewerkers

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 11 september 2023

Project Info

Azhar J - Unsplash
Startdatum 01 jan 2022
Einddatum 31 dec 2023