Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Toegankelijkheid in het perspectief van diversiteit

Project

Als gevolg van de toenemende diversiteit in buurten verandert ook de vraag naar en het gebruik van voorzieningen in de zogenaamde sociale basis; het aanbod van activiteiten, ontmoetingsplekken en ondersteuning in de eigen buurt of wijk. De gemeente Amsterdam streeft er met haar nieuwe beleid naar om de voorzieningen in de sociale basis laagdrempelig en toegankelijk te maken voor alle bewoners. De veranderende samenstelling van de wijk confronteert de basisvoorzieningen echter met nieuwe of complexe doelgroepen, die wellicht een aparte aanpak nodig hebben.

Routes en gidsen naar basisvoorzieningen

In de zogeheten ‘aankomstgebieden’ van de stad waar de (relatief) goedkopere sociale huur nog een substantieel onderdeel is van de woningvoorraad doen zich in korte tijd veel sociale veranderingen voor. De wijken kennen een steeds hogere mate van diversiteit en steeds sterkere concentraties van mensen die kampen met sociale uitsluiting. Langer gevestigde bewoners, voornamelijk klassieke migrantengroepen en autochtonen met lagere inkomens, delen de buurt met nieuwkomers zoals statushouders, (tijdelijke) arbeidsmigranten, en bewoners afkomstig uit zorginstellingen.

Met het onderzoek willen we inzicht bieden in de vraag hoe de toegankelijkheid van de sociale basisvoorzieningen voor alle bewoners in veranderende wijken kan worden gewaarborgd. Hoe vinden oude en nieuwe groepen hun weg naar voorzieningen in de sociale basis? Wie geeft hen adviezen, wijst hen de weg? En hoe verloopt de interactie in een professioneel geleide basisvoorziening als de nieuwe groepen ‘erbij’ komen? Het onderzoek richt zich hierbij op de ontwikkelbuurt Geuzenveld.

Betrokken partijen

  • De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving (penvoerder: Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk)
  • Gemeente Amsterdam

Betrokken medewerkers

  • Saskia Welschen
  • Pamela Lucas
  • Marc Hoijtink
  • Lone von Meyenfeldt
  • Jeremy Rijnders

Producten

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 3 februari 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2019
Einddatum 31 dec 2019

Contact

Lone von Meyenfeldt