Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Small Wins

In kleine stapjes complexe sociale problemen aanpakken

Project

‘Small wins’ is een project van de lectoraten Stedelijk Sociaal Werken en Management van Cultuurverandering die samenwerken in het Center of Expertise ‘Urban Governance & Social Innovation’. Het project wordt financieel gesteund door de Amsterdamse school van de gemeente Amsterdam in het kader van de pilotreeks "Polderen met lokale kennis". Het project is gestart in oktober 2019 en loopt tot zomer 2020.

Verlamming bij complexe sociale problemen

Een klassieke reactie op een groot vraagstuk is het formuleren van een grote oplossing. Een afname van de leefbaarheid in aandachtswijken, door (onder andere) de instroom van mensen uit de GGZ, leidt al snel tot de roep om een ‘deltaplan’ met daarin grootschalige stedelijke vernieuwing. En de vergaande precarisering die door Corona-effecten dreigt voor mensen in kwetsbare posities, willen we het liefst ondervangen door een ‘sociaal offensief’. Maar hoe dat grand design er uit moet zien, dat leidt als snel tot lange en verlammende discussies in de planfase.

Complexe problemen aanpakken via een reeks van small wins

Een alternatief is een werkwijze om via een reeks van kleine stapjes een complex probleem te tackelen. Begin met het vraagstuk op te knippen in deeloplossingen en ga daarmee aan de slag. Dat geeft resultaten en houdt de energie erin. Stapje voor stapje komt zo het doel dichterbij. Zie hier in het kort de basisgedachte achter de small wins-benadering zoals in Nederland geïntroduceerd door Katrien Termeer van de WUR. Haar ideeën maken een opmars door in de veranderkunde, maar lijken vaak sterk op benaderingen in sociaal werk (mensen stapje voor stapje vooruithelpen).

Leertraject voor street level professionals

Op basis van een literatuurstudie zijn de sterke en zwakke punten van een zogenaamde small wins- strategie in kaart gebracht. Vervolgens zijn met verschillende teams van street level professionals (met name co-creatie-teams) een aantal digitale leersessies gehouden waarin deelnemers met een ‘small wins’-bril naar vraagstukken leren te kijken. Uitgangspunt vormde het leefbaarheidsvraagstuk dat speelt in aandachtswijken door bijvoorbeeld de instroom van mensen uit de GGZ. Met de ervaringen uit deze leersessies is een small wins-leertraject ontwikkeld voor stedelijke street level professionals. Najaar 2020 krijgt dit traject waarschijnlijk een eerste vervolg.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 16 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 okt 2019
Einddatum 01 sep 2020

Contact