Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Preventie in het sociaal domein

Project

Er wordt veel verwacht van sociale preventie. Door bijvoorbeeld sociale wijkteams, collectieve interventies, schuldhulpverlening, sociaal ondernemerschap en preventies gericht op ouderen en jongeren zal veel gezondheidswinst kunnen worden geboekt en latere zorgkosten worden vermeden. Maar werkt sociale preventie? En zo ja, welke vormen dan en onder welke condities?

Deze vraag hebben wij verkend in samenwerking met de gemeente Uithoorn. Daarvoor hebben wij een literatuurstudie uitgevoerd en interviews gehouden onder professionals werkzaam in het sociaal domein en onder bewoners die te maken hebben gehad met ondersteuning vanuit de gemeente. De professionals en bewoners hebben wij tevens bevraagd hoe zij de huidige situatie in Uithoorn zien en hoe zij deze zouden willen verbeteren.

Betrokken partijen

  • De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving (penvoerder: Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk)
  • Gemeente Uithoorn

Betrokken medewerkers

  • Meta de Lange
  • Jesper Rözer
  • Rosanne van Kommer
  • Lex Veldboer

Producten

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 16 januari 2023

Project Info

Tom Wilson - Unsplash
Startdatum 01 jan 2021
Einddatum 31 dec 2022