Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Minor Sociaal werk in Stad en Straat

Project

Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken is verantwoordelijk voor de minor Sociaal Werk in Stad en Straat. Via theorie, praktijk en trainingen leren studenten wat het betekent om als professionals te werken in een stedelijke omgeving en dan met name over complexe Amsterdamse wijken. Studenten leren een diverse kijk op straat en stad te ontwikkelen en hoe je als street level professional balanceert tussen spanningsvelden die daaruit voortkomen. Studenten worden uitgedaagd na te denken over vragen zoals: ben je als sociaal professional van de gemeente of van de wijkbewoner? Richt je het Huis van de Wijk in voor bewoners die al heel lang in de buurt wonen, of voor nieuwe bewonersgroepen, zoals statushouders? Is het huisvesten van mensen met een GGZ achtergrond in stadswijken ook goed voor bewoners uit de buurt? Kom je op voor het zwakste belang of voor iedereen? Maakt de stad de mensen of maken mensen de stad?

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 9 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2020
Einddatum 01 sep 2021