Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Kenniswerkplaats onbegrepen gedrag

Project

Door hoge werkdruk, gebrek aan tijd, privacyregels en gescheiden financieringsmodellen staat de hulp aan mensen met onbegrepen gedrag onder druk. Veel mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. De praktijkgerichte Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag in Zaanstreek-Waterland richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen professionals, ketenpartners en onderwijs om zo de hulp aan mensen met onbegrepen gedrag te verbeteren. Hierbinnen is veel ruimte voor input uit het veld: uitvoerenden op de werkvloer, beleidsmakers, mensen met ervaringskennis, inwoners en naasten. Het lectoraat brengt kennis in en doet onderzoek.

Beeld uit theatervoorstelling van Rianne Meboer tijdens kick-off regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag in de Stoomhal, Wormer 8-3-2022

Klik hier voor meer over deze voorstelling.

Over het onderzoek

Middels twee pilots wordt onderzocht hoe de wijk zo ingericht kan worden dat bewoners met een psychische kwetsbaarheid mee kunnen doen en op tijd ergens kunnen aankloppen als dat nodig is. Vanaf najaar 2023 start het lectoraat samen met GGD Zaanstreek-Waterland en de betrokken partijen in het veld met de pilots. De eerste pilot is gericht op verbetering van de samenwerking in de wijk rondom psychisch kwetsbare inwoners, de tweede op een betere inzet van ervaringsdeskundigen.

De pilots worden uitgevoerd in twee wijken, waarvan één in Zaanstad en één in Purmerend. In beide wijken worden leercirkels georganiseerd om gezamenlijk de pilots handen en voeten te geven. Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk brengt bestaande kennis in en voert het begeleidende onderzoek uit tijdens de pilots, bijvoorbeeld in de vorm van het meelopen met professionals, of gesprekken met in de wijk.

Partners

De Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag is opgezet vanuit het regionale samenwerkingsverband Allen voor Eén. GGD Zaanstreek-Waterland en Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk werken hierin samen met de ketenpartners en gemeenten in de regio.

BETROKKEN MEDEWERKERS

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 18 maart 2024

Project Info

Startdatum 13 jan 2023
Einddatum 31 dec 2025