Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het versterken van de sociale basis in Hoorn

Project

Over het algemeen hebben gemeenten hoge verwachtingen over wat de sociale basis voor bewoners kan betekenen. De hoop is onder andere dat de sociale basis kan bijdragen aan vroegsignalering, preventie, het verminderen van drempels en normalisering voor bewoners in kwetsbare posities. Tegelijkertijd is het lang niet altijd duidelijk wat er precies bedoeld wordt met ‘de sociale basis’ en hoe hierin gestuurd c.q. geïnvesteerd moet of kan worden

Ook binnen de gemeente Hoorn leven hoge verwachtingen voor de sociale basis. Deze ambities zijn vormgegeven in een visie sociale basisinfrastructuur (2017) en een rapport over het versterken van de sociale basisinfrastructuur (2019). Van een echte concretisering is echter nauwelijks sprake. Het blijft tot op heden vooral ‘beleid op papier’.

De vraag van partijen betrokken bij de sociale basis in Hoorn is tweeledig: enerzijds is er behoefte aan het inzichtelijk maken van de huidige (activiteiten in de) sociale basis, anderzijds is er behoefte aan een concreter beleidskader voor het versterken van de sociale basis.

Deze vragen raken naast de gemeente meerdere stakeholders in de sociale basis. De rol van de HvA hierin is om te functioneren als kritische partner voor deze verschillende stakeholders.

Betrokken medewerkers

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 16 mei 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2023
Einddatum 31 dec 2026