Kenniscentrum Maatschappij en Recht

De stad voor iedereen

Project

De aanwezigheid en kwaliteit van collectieve voorzieningen in wijken heeft invloed op de ontplooiingsmogelijkheden van bewoners in kwetsbare posities. Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is men bezorgd dat collectieve voorzieningen in aandachtswijken kampen met (relatieve) ‘verschraling’ en ‘onderbedeling’.

Zorg over gelijke kansen

Er is een toenemende zorg over het functioneren van steden als plekken van ontplooiing voor iedereen. We zien een stapeling van problemen in kwetsbare gebieden aan de rand van de stad en in specifieke delen van de regio. De buurt waarin je opgroeit kan beslissend zijn voor je toekomstige arbeidsmarktkansen, blijkt uit onderzoek. Denk daarbij aan bijvoorbeeld onderwijs, zorg en vrije tijd, de mogelijkheden om volwaardig te participeren in de stad.

“Gelijke kansen van jongeren en volwassenen worden mede bepaald door de aanwezigheid en kwaliteit van wijkvoorzieningen", stelt lector Stedelijk Sociaal Werk Lex Veldboer. "Goede wijkvoorzieningen helpen bij de competentie-ontwikkeling en zorgen zo voor ontplooiing en sociale mobiliteit. In het kader van het onderzoeksprogramma 'De stad voor iedereen' brengen wij de relatie tussen wijkvoorzieningen en gelijke kansen in kaart en gaan na hoe door heel gerichte investeringen in wijkvoorzieningen in ontwikkelbuurten de kansengelijkheid kan worden vergroot."

Het onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma 'De stad voor iedereen', is geïnitieerd door het Kenniscentrum Ongelijkheid. Het programma is gericht op de ruimtelijke ongelijkheid en de toegankelijkheid van stedelijke voorzieningen. Het programma wordt uitgevoerd door een onderzoeksconsortium van verschillende partijen, waaronder de HvA, de VU, de UvA, OiS van gemeente Amsterdam, gemeente Zaanstad en de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties.

De HvA voert in opdracht van het Kenniscentrum Ongelijkheid en in samenwerking met consortiumpartners, twee onderzoeken uit. In het eerste onderzoeksproject wordt gekeken wat de perspectieven zijn van professionals. In het tweede onderzoeksproject staan de perspectieven van bewoners (onderzoeksproject 2) ten aanzien van de collectieve ontplooiingsgerichte wijkvoorzieningen centraal.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 15 november 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2022
Einddatum 31 dec 2023

Contact

Sylvia Huwaë