Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Beroepsprofiel van de sociaal werker

Project

Binnen het sociaal werk zijn vele beroepsvarianten. Maar wat kenmerkt de sociaal werker werkelijk? In het Beroepsprofiel van de Sociaal Werker van de BPSW is dat nu beschreven, voor het eerst in de geschiedenis.

Afgelopen decennia deden talloze functienamen hun intrede in het werkveld. Het gevolg is dat sociaal werk niet meer als beroep herkend wordt. Zelfs niet binnen de eigen beroepsgroep. Dat leidt onder meer tot onduidelijkheid over wat er van een sociaal werker verwacht kan worden.

In het nieuwe beroepsprofiel zijn de grondhouding en de kerntaken van het beroep vastgelegd. Er staat in beschreven wat sociaal werkers met elkaar gemeen hebben, los van specialisatie of werkcontext. Het laat zien wat de sociaal werker in huis moet hebben en het is een handig instrument bij reflectie en beroepsontwikkeling.

Daardoor wordt het sociaal werk herkenbaar en de positionering in het maatschappelijk veld duidelijker. Dat levert erkenning op van externen en versterkt de beroepstrots bij sociaal werkers.

Het is de eerste keer dat er een algemeen beroepsprofiel van de sociaal werker is verschenen. Een beroepsprofiel dat van toepassing is op alle sociaal werkers was er nog niet eerder.

Betrokken partijen

  • De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving (penvoerder: Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk)
  • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk

Betrokken medewerkers

  • Laura Koeter-Kemmerling

Producten

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 21 juni 2023

Project Info

Startdatum 01 jul 2022

Contact

Laura Koeter-Kemmerling