Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Seksuele opvoeding in onderwijs en jeugdzorg

Project

Sinds de commissie Samson in 2012 liet zien dat seksueel misbruik in tehuizen en pleeggezinnen voorkomt, is er in de jeugdzorg meer aandacht voor seksuele opvoeding. Jeugdzorgorganisaties trainen hun medewerkers hierin en in het durven praten over seksualiteit, seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag.

Binnen de HvA is met een projectsubsidie vanuit het (destijds) speerpunt Urban Education in 2014 een interfacultaire expertgroep docenten seksualiteit gestart die o.a. de in een Erasmus+ project van de HvA ontwikkelde materialen in het onderwijs heeft geïmplementeerd bij Social Work, Toegepaste Psychologie en Pedagogiek.
Met de recente aandacht voor seksuele intimidatie op scholen wordt duidelijk dat binnen het onderwijs nog weinig aandacht is voor dit thema. Anders dan toekomstige jeugdprofessionals krijgen toekomstige leraren basisonderwijs en voortgezet onderwijs dit in hun opleiding niet mee.

Daarom is de expertgroep nu - met financiering vanuit het Centre of Expertise Urban Education - uitgebreid met docenten van de lerarenopleidingen. Van september 2021 t/m januari 2022 verkent de expertgroep hoe de beschikbare kennis en materialen - die samengebracht zijn in een MSTeams omgeving - breder gebruikt kunnen worden.

Begin 2022 levert dit een plan van aanpak op voor de borging van de beschikbare kennis in de opleidingen voor leerkrachten. Ook verkent de docentengroep de mogelijkheden voor een minor over dit onderwerp en levert een eerste ontwerp voor de inhoud van de minor. Tot slot levert de expertgroep een plan van aanpak voor professionalisering van docenten in basis- en middelbaar onderwijs en het MBO.

Ben je docent en geïnteresseerd in de expertgroep? Wil je toegevoegd worden aan de Teamsomgeving? Stuur een mail naar Esmee Verheem: e.a.verheem@hva.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 8 mei 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2021
Einddatum 01 apr 2022

Contact

Leonieke Boendermaker
Denise Snoodijk