Kenniscentrum Maatschappij en Recht

NEON

Project

NEON (New Energy and mobility Outlook for the Netherlands) is een multidisciplinair onderzoeksprogramma georganiseerd vanuit de Technische Universiteit Eindhoven en richt zich op 3 onderling samenhangende maatschappelijke uitdagingen: klimaatactie, hernieuwbare energie en slim en duurzaam vervoer.

In het NEON project werken kennisinstellingen, praktijkpartners, overheidsinstellingen en maatschappelijke partners nauw met elkaar samen aan integraal onderzoek dat maatschappelijke, economische en technologische expertise met elkaar combineert.

Vanuit het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad zijn 2 promovendi verbonden aan het NEON project. Helena Schmidt (TU/Delft) doet onderzoek naar de publieke opinie van ‘’Airborne Wind Energy’’ systemen, nieuwe technologieën waarmee duurzame windenergie kan worden opgewekt. Milan Tamis (HvA en TU/Eindhoven) doet onderzoek naar de sociaalpsychologische factoren die het gebruik van gedeelde duurzame energie en mobiliteitstechnologie beïnvloeden, bijvoorbeeld burgerinitiatieven die gezamenlijk gebruik maken van zonnepanelen en elektrische auto’s.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 9 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 mei 2021
Einddatum 30 apr 2025

Contact

Helena Schmidt