Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Mini-burgerberaad Gemeente Amsterdam

Project

In opdracht van de gemeente Amsterdam deed het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad, in samenwerking met burgerparticipatie-expert Christine Bleijenberg, onderzoek naar het mini-burgerberaad.

Het onderzoek probeert inzicht te krijgen in hoe deelnemers hun deelname aan het mini-burgerberaad hebben ervaren, met welke verwachtingen ze eraan zijn begonnen en hoe ze aankijken tegen het resultaat.

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan de gemeente leren van de ervaringen die worden opgedaan met de opzet en uitvoering van een (mini-)burgerberaad. De gemeente overweegt om vaker een burgerraad in te stellen. Hierbij kunnen de resultaten van het onderzoek helpen bij het verbeteren van de aanpak in de toekomst. De inzichten dragen op die manier bij aan de doorontwikkeling van burgerberaden als instrument om burgers te betrekken bij complexe maatschappelijke vraagstukken.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 11 april 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2021
Einddatum 31 jan 2022

Contact

Sophie Postma