Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Verborgen Stadsnatuur

Onderzoeken en bevorderen van de relatie van stedelingen met verborgen stadsnatuur

Project

Welke verborgen natuur bloeit en leeft er allemaal in de stad en welke waarde heeft dat voor de leefbaarheid van de stad en het welzijn van haar bewoners? Zijn stadsbewoners zich bewust van deze verborgen stadsnatuur, hoe kijken ze daar tegenaan en geven zij die biodiversiteit ruimte om te floreren? Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad verdiept zich vanaf september 2022 drie jaar in deze vragen binnen het onderzoeksproject Verborgen Stadsnatuur – een breed consortium onder leiding van Naturalis.

Foto: Kelly Sikkema

Het Verborgen Stadsnatuur project heeft als doel om de black box van verborgen stadsnatuur te openen.

Meer oog en waardering voor stadsnatuur

Aan de hand van 6 werkpakketten (WP’s) wordt door verschillende disciplines onderzocht:

  • Wat er zoal onder (WP1) en boven (WP2) de grond leeft in de stad en hoe deze organismen met elkaar interacteren (WP3);
  • De voordelen van stadsnatuur voor onze samenleving, zoals verkoeling en CO2opname worden ook onderzocht (WP4);
  • Hoe stadsbewoners meer oog en waardering kunnen krijgen voor verborgen stadsnatuur en of dat ervoor zorgt dat zij hier meer ruimte aan geven in hun wijk en tuin (WP5, uitgevoerd door het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad).

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt in het onderwijs en om lokale overheden te adviseren over stadsinrichting en burgerparticipatie (WP6).

De aanpak

Het lectoraat zal aan de hand van wetenschappelijke literatuur, voorbeelden uit de praktijk, vragenlijsten en interviews gaan bestuderen in hoeverre stadsbewoners zich op dit moment verbonden voelen met de natuur in de stad, in hoeverre ze hier al dan niet ruimte aan geven en in hoeverre dat over de tijd verandert wanneer zij meer betrokken worden bij het bestuderen van deze stadsnatuur.

Burgerwetenschap

Een belangrijk onderzoeksonderdeel binnen het project is namelijk citizen science, of burgerwetenschap. Hierbij worden stedelingen gevraagd om met de ObsIdentify app data te verzamelen over verborgen stadsnatuur. Wanneer mensen met behulp van een smartphone foto’s van insecten, korstmossen, schimmels, straatplanten en andere stadsnatuur maken en uploaden naar de app, identificeert de app het organisme. Op die manier leren mensen de stadsnatuur beter kennen en wordt er tegelijkertijd een database aangevuld met de stadsnatuur van Nederland.

Deelnemers aan het project kunnen workshops volgen waarin ze niet alleen leren om kwalitatief goede data te verzamelen, maar ook leren over het belang van biodiversiteit in de stad en hoe dit te beschermen. Het lectoraat onderzoekt wat de betrokkenheid bij het citizen science project doet met de houding en het gedrag van mensen ten aanzien van stadsnatuur.

Meer weten over het project? Neem contact op met:

Breed en divers consortium

Het Hidden Biodiversity-project wordt uitgevoerd door een breed consortium bestaande uit Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden/Hortus Botanicus Leiden, Technische Universiteit Delft, Hogeschool van Amsterdam, Bryologische en Lichenologische Werkgroep, Hogeschool Leiden/Leiden Centre for Applied Bioscience, Erasmus Universiteit Rotterdam, Bureau Stadsnatuur Rotterdam, Cobra Groeninzicht, H.D. Sneep holding BV (Greenwavesystems), Heijmans NV, Gemeente Amsterdam, Gemeente Leiden, Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV), Provincie Noord-Holland, Reichwein Post Production BV, Respyre BV, Stichting Steenbreek, Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum, Stichting Vrienden van de Leidse Hortus, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties, Stichting Waarneming.nl, EnerSearch Solar GmbH en Naturalis Biodiversity Center.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 22 mei 2024

Project Info

Foto Marvin L
Startdatum 01 sep 2022
Einddatum 01 sep 2025