Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Duurzaam Kledinggedrag bij Consumenten

Project

Het project Duurzaam Kledinggedrag bij Consumenten is een vervolg op het eerdere Fast Fashion project dat in opdracht van de gemeente Almere door het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad is uitgevoerd.

Om jongeren te stimuleren duurzamere kledingkeuzes te maken, zijn in het eerdere Fast Fashion project kansrijke interventies onderzocht en ontwikkeld.

Om inzicht te krijgen in de vragen over duurzaam kledinggedrag - die leven bij ondernemers, gemeenten, non-profitorganisaties en kledingbedrijven in de Metropoolregio Amsterdam die geïnteresseerd zijn in een duurzamere omgang met kleding – zullen er in dit vervolgtraject (KIEM subsidie) netwerkgesprekken worden gevoerd.

Daarnaast worden de eerder ontwikkelde interventies verder geëvalueerd om deze meer wetenschappelijk te onderbouwen en waar dit kan verder te ontwikkelen. Ook kunnen ervaringen met interventies binnen andere gemeenten/initiatieven, die tijdens de netwerkanalyse naar voren komen, gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van interventies.

De volgende interventies zijn ontwikkeld:

Een online kledingquiz over de milieu-impact van kleding. Deelnemers krijgen inzicht in de probleemurgentie (attitude) en wat zij er aan kunnen doen (self-efficacy). Om deelnemers tot actie aan te zetten, worden zij geconfronteerd met zelfgekozen waarden die vaak niet overeenkomen met gemaakte kledingkeuzes.

Doe de quiz!

In 3 workshops leren deelnemers iets over de impact van kleding op mens en milieu. Ook leren zij vaardigheden aan om duurzamere kledingkeuzes te kunnen maken. Via rolmodellen die over hun eigen relatie met kleding vertellen, leren deelnemers meer over de probleemurgentie, aantrekkelijke alternatieven (attitude) en krijgen zij handvatten om zelf iets te doen aan het probleem (invloed op self-efficacy).

Jongeren worden tijdens de online kledingchallenge uitgedaagd om 30 dagen lang geen nieuwe kleding te kopen! Ze krijgen o.a. tips hoe ze beter kunnen omgaan met verleidingen (impulsgedrag), feedback over impact van hun gedrag (response efficacy) en tips en verhalen van rolmodellen (attitude). De kledingchallenge is uitgevoerd in samenwerking met advies- en campagnebureau Van Loof.

Netwerk

Er wordt een netwerk opgebouwd met als doel duurzame gedragsverandering rondom kleding bij consumenten. In deze transitie wordt in het bijzonder gelet op de rol van het MKB en de gemeenten.

Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad van de Hogeschool van Amsterdam voert gesprekken om ervaringen en (kennis)behoeften uit te wisselen. Deze leggen de basis voor een beoogd vervolgonderzoek in de vorm van een uitgebreider projectvoorstel met hetzelfde onderwerp: Gedragsverandering gericht op duurzamere kledingkeuzes.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 februari 2023

Project Info

Startdatum 01 apr 2022
Einddatum 31 jan 2023