Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Praktijkkennis in kaart gebracht

Project

Het werkveld van schuldhulpverlening en armoedebestrijding wordt gekenmerkt door een beperkte verbinding tussen wetenschap en praktijk. Zo zijn professionals niet altijd op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten omtrent de effectiviteit van gedragsinterventies.

Het doel van dit onderzoek is daarom om de praktijkkennis van professionals beter in kaart te brengen. Welke interventies gericht op het bevorderen van financiële gedragsverandering werken wel en niet volgens hen? Vervolgens toetsen wij deze kennis aan recente wetenschappelijke kennis op het gebied van gedragsverandering. Deze toetsing laat zien in welke mate wetenschappelijke kennis wordt toegepast in de praktijk en het geeft een overzicht van de eventuele kennislacunes bij professionals.

De resultaten van dit onderzoek zullen op toegankelijke wijze worden gepresenteerd en actief worden verspreid, zodat professionals en beleidsmedewerkers baat hebben bij de verkregen inzichten.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2017
Einddatum 01 jun 2018

Contact

Jorien van der Laan
Marleen Kruithof
Roeland van Geuns