Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Pilot Sparen Loont

Project

De pilot Sparen Loont is een van innovatieve interventies van de gemeente Amsterdam om armoede terug te dringen. Deze pilot heeft als doel een aanpak te ontwikkelen om spaargedrag bij huishoudens met een laag inkomen te bevorderen.

In totaal nemen 40 Amsterdamse huishoudens deel die zeer recent succesvol de schuldsanering hebben beëindigd. Voordeel van dit moment is dat enerzijds betrokkenen na een periode van minimaal drie jaar weer over iets meer geld gaan beschikken en anderzijds dat uit onderzoek naar voren is gekomen dat de betrokkenen op dat moment open staan voor veranderingen (Laan, van der, & Van Geuns, 2016). Het project gaat ervan uit dat alleen het feit dat betrokkenen de beschikking krijgen over (wat) meer geld hen niet zal verleiden te gaan sparen. Daar is meer voor nodig. Daarom is gekozen voor het inzetten van vrijwilligers (maatjes) die de deelnemers aan het project wekelijks bezoeken en die in woord en gedrag proberen de deelnemers te helpen bij het (weer) gaan sparen. De maatjes zijn studenten Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam die voor dit project ook nog apart getraind zijn door stichting Sina. Daarnaast is een set aan instrumenten waar de maatjes en de deelnemers tijdens het project gebruik van kunnen maken, variërend van Apps’ via een beschikbaar gestelde spaarrekening van de SNS-bank met daarop een eerste beperkt saldo tot en met papieren en digitale hulpmiddelen om een overzicht van inkomsten en uitgaven mee bij te houden.

Het lectoraat Armoede Interventies inventariseert de ervaringen van de deelnemers. Heeft deelname aan de pilot in de ogen van de deelnemers geleid tot een grotere neiging om te gaan en te blijven sparen? En heeft Sparen Loont een bijdrage geleverd aan de meer duurzame financiële zelfredzaamheid van de betrokkenen en, zo ja, op welke aspecten van dat financiële gedrag? De pilot is eind 2016 gestart. In het najaar van 2017 zullen de resultaten bekend worden gemaakt.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 dec 2016
Einddatum 01 nov 2017