Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Participatie en geluk van mensen met psychiatrische aandoeningen

Project

Het lectoraat Community Care voert momenteel overleg met Emergis, HvO Querido, RIBW-Groep Overijssel en Dimence (zorgaanbieders) en Saxion, HogeschoolZeeland/Roosevelt College en het SCP over een gezamenlijk op te zetten en uit te voeren onderzoek naar de participatie van mensen met een psychiatrische aandoening en de effecten van (meer) participatie op ervaren tevredenheid en geluk.

Het onderzoek is een herhaling en uitbreiding van een eerder door o.m. het SCP en Emergis uitgevoerd onderzoek naar deze onderwerpen in Zuid-West Nederland. De kern van het onderzoek zal bestaan uit een gestandaardiseerde enquête onder op zichzelf wonende cliënten van de deelnemende zorginstellingen. Daaraan kunnen op regionaal niveau verdiepende en aanvullende onderzoeken gekoppeld worden.

Voor de uitvoering van het onderzoek moet (aanvullende) financiering worden gezocht.

Kwekkeboom, M.H. en C.H.M. van Weert (2008), Meedoen en gelukkig zijn, een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking , Den Haag: SCP

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 06 mrt 2011

Contact