Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderzoek: Uitval of zelfregie?

Project

Vijf organisaties die zich binnen Amsterdam bezig houden met de uitvoering van schulddienstverlening (SDV) hebben, aan het lectoraat Armoede en participatie van de Hogeschool van Amsterdam, gevraagd onderzoek te doen naar de vraag waarom veel van de burgers die zich bij deze organisaties melden met een verzoek om informatie over dan wel ondersteuning bij het oplossen van hun schulden, uiteindelijk niet deelnemen aan de verschillende schulddienstverleningsactiviteiten.

Deze organisaties zijn: Centram, Combiwel, Doras, PuurZuid en Sezo.

Het lectoraat start daarom medio september met het onderzoek 'Uitval of zelfregie?'. Het betreft een onderzoek naar uitval van klanten in de schulddienstverlening tijdens de eerste fasen van klantcontact met organisaties die schulddienstverlening in Amsterdam uitvoeren. De vraag die in het onderzoek centraal staat is: 'Wie vallen uit en waarom?'. Er bestaat momenteel weinig inzicht in het antwoord op de vraag wie er tussen moment van aanmelding en de start van de dienstverlening 'afvallen' en wat de redenen zijn voor het niet doorzetten van de hulpvraag bij de SDV. Het is ook onduidelijk of er hier sprake is van een problematische situatie, doordat de hulpaanvragen bij de SDV niet worden doorgezet. Door middel van het onderzoek wordt er inzicht verkregen in de redenen van uitval van klanten in de SDV en worden aanknopingspunten benoemd voor verbetering van de SDV.

Het lectoraat wil door middel van het onderzoek een bijdrage leveren aan het verminderen van ongewenste uitval van schuldenaren tussen het eerste moment van contact van de klant met de madi's en de daadwerkelijke start van de dienstverlening.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat in samenwerking met vijf studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening, die hun externe opdracht in hun vierde jaar in het kader van dit onderzoek uitvoeren bij de betrokken madi's. Op die manier kunnen we de verbinding leggen tussen praktijk, de opleidingen en het onderzoek. Zo ontstaat een mogelijkheid om de inzichten uit het onderzoeksproject zo snel mogelijk terug te koppelen naar het onderwijs.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 09 jul 2013
Einddatum 01 mei 2014

Contact

Roeland van Geuns